Mrežni marketing

 

Kako se može zaraditi u mrežnom marketingu?
Za pokretanje posla na internetu, vaš privatni biznis, ne treba vam veliki
početni kapital kao u klasičnom biznisu.
Ne treba vam određena školska sprema niti struka.
Nije bitno kog ste pola, nacionalnosti, veroispovesti, materijalnog stanja, niti starosti.
Za početak vam ne treba veliki kapital, ali vam treba znanje.

Dakle, biće vam potrebno znanje, kompjuterske veštine
i vremena da sve to  steknete.
Niti jedan posao ne ide sam od sebe ako ne ulažemo ništa u njega.
Ako ste jedan od onih koji tragaju za osnovnim znanjem o internet poslovanju,
ovde ću vam predstaviti put ka sticanju znanja i veština na primerima iz prakse.

Jim Rohn (1930. – 2009.)jim-rohn

http://www.jimrohn.com/

 Od formalne edukacije možete živeti,
od samoedukacije možete biti bogati.

Neću zalaziti u velike teorije internet
poslovanja, ići ću na primere iz prakse,
onako kako sam ja učio od iskusnih ljudi u ovom poslu.
Sve ono što ne bude obrađeno na sajtu a treba da naučite,
biće vam sugerisano putem linkova.

Ako rešite da se bavite internet marketingom,
onda znajte da morate biti spremni da učite svaki
dan i da savlađujete nove stvari.

Bitno je da imate potrebu za dodatnim prihodima
ili više slobodnog vremena ili više postignuća u životu.
Bitno je da imate volju i želju da radite na sebi
i da budete učljivi kako bi mogli svoje znanje da kasnije
prenesete na svoje saradnike. 

Svaki internet posao uključuje četiri osnovna elementa
koje morate imati u vidu:

-Proizvod
-Kompanija
-Mreža saradnika
-Sistem rada

Proizvod:

Sve što kreativna ljudska delatnost stvori, predstavlja neki
svrsishodan proizvod.
Svrha proizvoda je da može da otkloni neku ljudsku nelagodu,
nedostatak novca, nedostatak vremena, poboljšanje kvaliteta života,
odnosno život bez stresa.
Dakle, u procesu promovisanja proizvoda potencijalnim kupcima, nećemo
isticati sam proizvod već benefite koje će ljudi dobiti ako ga kupe.
Da bi proizvod našao primenu, proizvođač mora  
najpre da  upozna što veći broj  ljudi sa benefitima njegovog
proizvoda.
To će učiniti putem oglašavanja odnosno reklamiranjem
preko poznatih kanala na internetu ili preko distributera
koji će najpre stvoriti znatiželju i probuditi emocije kod onih
potencijalnih kupaca (izbor ciljne grupe kupaca) koji traže,
“guglaju” ono što mi imamo da im ponudimo.
 
Dakle, da bi smo zaradili preko iterneta, treba nešto prodati.
Kako se ostvaruje prodaja na internetu,
biće predmet našeg daljeg učenja na ovom sajtu.

Kompanija:

Kada govorimo o kompaniji, imamo u vidu dva aspekta.
Slučaj da imate  proizvod vaše firme pa ga želite plasirati na tržište
preko interneta,
i slučaj da nemate svoj proizvod.
I u jednom i u drugom slučaju naučićemo kako da proizvod stigne do
ljudi kojima je namenjen.

Dakle, ako ćemo raditi kompanijski proizvod,
stavljamo se u ulogu preporučioca proizvoda (
Affiliate marketing) i od 
kompanije ćemo ostvarivati zaradu u vrednosti koju smo ugovorili sa kompanijom.
Visina zarade će isključivo zavisiti od našeg zalaganja i umešnosti u reklamiranju
i pretprodaji proizvoda. Zato je veoma važno koju ćemo  kompaniju  izabrati.

Ako imamo svoju firmu odnosno proizvode, ako smo kreator proizvoda,
situacija zahteva mnogo više od nas.
Konkurencija je veoma prisutna na internetu i zahteva
mnogo više angažovanja svih resursa.
No, sve se može naučiti i primeniti u praksi.
Na internetu je poslovanje mnogo lakše i jeftinije nego na klasičan način.

Najčešći je slučaj da u potrazi za zaradom na internetu,
nemate svoj proizvod pomoću koga ćete zarađivati.
Dakle, moraćete da naučite kako se može zaraditi preporučivanjem
i prodajom tuđih proizvoda (Affiliate marketing).

Mreža saradnika:

Da bi proizvod stigao do krajnjeg potrošača,
potrebno je angažovati više učesnika koji će ga dostaviti.
Na internetu je danas postavljeno i razrađeno mnoštvo metoda
i kanala za dostavu proizvoda do krajnjeg kupca.
Učesnici i kanali pomoću kojih se ostvaruje prodaja
odnosno zarada na internetu, sačinjavaju mrežu saradnika,
a ceo taj posao reklamiranja, preporučivanja i pretprodaje
zove se Mrežni marketing.
Evo šta kaže jedan od najbogatijih ljudi na svetu:

Robert T. Kiyosakirobert-kiyosaki-quote-300x168

http://www.richdad.com/

 Najbogatiji ljudi tragaju za mrežama
i izgrađuju ih, svi ostali traže posao.

Velike kompanije su odavno izračunale da im se
višestruko isplati da angažuju mrežu preporučilaca u prodaji svojih proizvoda
umesto da plaćaju skupe reklame na TV, bilbordovima i sl.

Dakle, ma ukojoj ulozi se našli, mi smo internet marketari i
cilj će nam uvek biti da stvorimo svoju mrežu saradnika u kojoj
nastojimo da im  prenesemo znanje kao budućim liderima svoje mreže.
Od veličine naše mreže  saradnika zavisiće visina naše zarade.

Sistem rada:

Ovaj četvrti element internet poslovanja je najvažniji.
Sistem pomoću koga obavljamo posao marketara
je skup svih internet veština i alata bez kojih ne možemo postići
željene rezultate.
Internet poslovanje se zasniva na automatizaciji celog posla.
Koristeći internet alate i veštine i kombinacijom istih,
kreiraćemo sistem koji će 95% posla odrađivati umesto nas.

Poslovanje na interntu zahteva stalnu prisutnost kao kad ste otvorili
radnju i morate biti stalno u njoj zbog vaših potrošača.
Dakle, vi ste preduzetnik koji preuzima 
odgovornost za celokupno poslovanje.
Stalno prisustvo na internetu ćete obezbediti
izradom vašeg veb sajta/bloga kao jednog
od najmoćnijh alata u internet poslovanju.
Izradu veb sajta odnosno bloga obradićemo
u narednim člancima jer će to biti malo duži članci u nastavcima. 

Na veb sajtu ćete moći postaviti ceo sistem vašeg poslovanja.   
Naravno, izrada veb sajta kao i njegovo održavanje
zahteva izvesna ulaganja, ali ako se potrudite da naučite kako se to radi,
to košta veoma malo i na primerima kako sam ja to ostvario, naučićete i vi.

U narednim člancima ću vam predstaviti poslove koje sam
tražio dugo na internetu na osnovu moje racionalne procene
i  na osnovu sopstvenog iskustva, a nadalje će biti dodavani novi.
 Ali, setite se šta sam rekao za mrežu,
pozivam vas u ovaj posao samnom, kreirate najpre svoj
veb sajt/blog jer je to vaša internet kancelarija i
 samo na taj način ćete izgraditi poverenje sa vašim budućim
saradnicima i širiti mrežu kako bi pomogli širem broju ljudi
da dođu do svojih ciljeva odnosno da nauče internet poslovanje. 
  
Naš uspeh u ovom poslu se meri veličinom mreže i brojem ljudi
kojima smo pomogli da i oni urade ono što smo i mi.
To se u internet marketngu zove duplifikacija saradnika, a u daljem
širenju mreže to preraste u multiplikaciju.
Dakle, pomoći ćemo im da i oni šire svoju mrežu.
Ako ste otvoreni i prihvatate ideju o internet zaradi, pratite me. 

Svakom posetiocu na kraju poklanjam E-knjigu za edukaciju:

 

KAKO POSTATI USPJEŠAN U MREŽNOM MARKETINGU?
Damir Strajnić

Želim vam nezaustavljiv uspeh u savladavanju internet poslovanja.