BLOG

Edukativni članci o načinima zarade novca preko interneta za početnike. Internet marketing kao sveobuhvatna tema o zaradi preko interneta.

Sazrevanje vina u hrastovim buradima

(Izvor: http://sp-wine.com)

Da, naš podrum se opredelio u startu za vina, koja će odležavanjem u hrastovim buradima godinama biti sve bolja. Veliki izazov, velika odgovornost, ali je doživljaj degustacije takvog vina nezamenjiv i nezaboravan.

Hrast je vezan za vino istorijom. Kako je čovek otkrio tajnu vina, tako je otkrio i značaj hrastovog drveta. Vino je živo biće – kao i čovek -, rađa se, bude mlado, sazreva, kada najviše daje i pokazuje, a zatim ostari i umire. Neka se vina piju mlada, i ona nikad neće sazreti. Tim vinima hrast nije ni potreban. Tek vina, kojima je potrebno vreme da promene svoju strukturu, da se razviju arome, da se stabilizuju, ona trebaju pomoć za dugovečnost. Ova dugovečnost dolazi direktno od hrasta, i to uticajem tanina, jedinjenja, kojima je hrast veoma bogat, ali i uticajem same strukture materijala hrasta, od čega su burad sačinjena. Isti ti tanini utiču i na dugovečnost živog stabla hrasta, pa i na postojanost predmeta od ovog plemenitog materijala.

Tanina ima i u pokožici bobice, u semenci i u peteljci grožđa. Ovi tanini se razlikuju od onih u hrastu, iako su svi oni proizvodi osnovnih molekula tanina. To je zapravo grupa jedinjenja koja daju ukus astrigencije (skupljanje usta), ponekad oporosti, gorčinu i ubrajaju se u blaga apsorpciona sredstva, veoma značajna u narodnoj i oficijelnoj mediciji. Vremenom tanini polimerizuju sami, ili zajedno sa drugim, veoma važnim jedinjenjima u vinu: bojama (proantocijanidinima), i menjaju vino u startu sa aromama vlažne zemlje, zelene paprike, trave, nametljive opornosti i gorčine prema aromama vanile, čokolade, putera, baršunaste nežnosti. Vina vremenom postaju kompleksna: makromolekuli polimera tanina tek u ustima oslobađaju privremeno zarobljene mirise, arome, osvežavajuće blage kiseline, slatkost, dok trpkost, punoća i blaga pikantnost su kao začini, koji daju pečat datoj sorti, unikatnosti datog vina.

Treba razlikovati vrste hrasta. Samo su neke vrste podobne za vino, pa i tu postoje značajne razlike. Najbolji su hrast lužnjak, koji uglavnom raste u Francuskoj i na mediteranu, pa ga zovu francuskim hrastom, i američki beli hrast. Francuski hrast se smatra kvalitetnijim (pa je i skuplji), što ne znači da je američki hrast lošiji: on samo daje drugačiji karakter vinima. Ugledni vinski portal Snooth, pored ove dve vrste nabraja još neke evropske. Njihov uticaj na dodate arome vinu su:

Američki hrast (AKA Quercus Alba) – srednje gust, bogat laktonima, koji daju osećaj slatkog vinu. Tipične arome su: kokos, vanila i mirođija (!).

Francuski hrast – dve različite vrste:

 • Quercus Robur – poznat kao Hrast Limousin – sa ređim godovima

 • Quercus Sessiliflora-  AKA Nerver, Allier ili Troncais – sa gustim godovima.

Daju vinu suptilnu začinjenost sa aromama sušenog đumbira, klinčića, aroma kedra, i kutije cigara.

Slavonski hrast  – uglavnom za gradnju velikih bačvi (botti) od 1500 do 8000 lit. S gustim godovima, neutralan, sa veoma sporim izluživanjem umerenih tanina.

Mađarski hrast – veoma sličan francuskom hrastu Nerver , ali sa agresivnijim aromama

Portugalski hrast – još agresivnije arome

 

Daklem, hrast ima uticaj svojim rastvorljivim aromama na vino. Ova funkcija ekstrakcije praktično može da traje najviše do 4 godine, pa se zato nova burad strateški pune i prazne u svakom podrumu drugačije, u zavisnosti od namere vinara i stila vina, koji želimo proizvesti. Posle četvrte godine, novo bure postaje neutralno, i menja funkciju, prelazi u specifično sredstvo za odležavanje vina.

U čemu je ta specifičnost?

Hrast je porozne strukture, i kroz godove hrastovih duga prolaze molekuli kiseonika i vrši se blaga oksidacija, izuzetno važna za polimerizaciju tanina i antocijana. Istovremeno kroz pore odlazi deo alkohola i vode (to je “vino, koje su popili anđeli”), pa se svako bure mora sa vremenom dolivati. To je prilika i da se provere promene, i odredi dan, kada će vino konačno biti zarobljeno u staklene boce za mnogo sporije dozrevanje, na putu ka krajnjem cilju: degustaciji.

Uticaj hrasta na vino nije određeno samo vrstom i/ili poreklom materijala za burad, već i tehnologijom prerade drveta i proizvodnje buradi.  Način sečenja debla hrasta, cepanje dasaka, postupak sušenja daje značajni doprinos budućem kvalitetu vina. Samo poreklo hrastovih debla delom opredeljuje tehnologiju. Naime, gusta struktura američkog hrasta dozvoljava sušenje u sečenim “četvrtinama”, gredama, dok se francuski sa poroznom strukturom mora cepati po godovima u daske, da ne bi došlo do pucanja u procesu sušenja. Sečenje hrastovine znači i presecanje godova. Godovi su cevčice, kroz koje je nekada drvo trasportovalo vodeni rastvor hraniva, pa će to biti i otvorena slavina za vina u buradima, ali i mesto gde će prvo da se javi pucanje duži i propadanje buradi.

Hrast se suši na vazduhu (tradicionalno) ili veštački u sušarama, obično pregrejanom parom. Veštački sušena hrastovina ima značajno smanjene laktate u sebi, (vruća voda ispira) ali povišene zelene tanine. Prirodno sušeni hrast i do 10 godina ravnomerno izlužuje laktone (koji daju slatkoću) i tanine, dok veštački sušeni posle 4 godine praktično je izlužio sve laktone, pa u narednom periodu će odavati vinu izuzetno grube “zelene” tanine, čineći vino izuzetno oporim.

Šta je daklem najbolje? Ipak evropski hrast, koji eto, mora prirodno da se suši i priprema cepanjem, a ne rezanjem.

Postoji još jedan uticaj hrasta na vino, no to zaslužuje posebnu raspravu: BARRIQUE. Pisaćemo i o tome.

I ne zaboravite: najbolja svetska vina, koja su zaštićena kontrolisanim geografskim poreklom, imaju zakonom propisanu obavezu dozrevanja u hrastovim buradima!

 

Hrastova burad

BARRIQUE – U čemu je tajna?

(Izvor: http://sp-wine.com)

Moda, ili stil vina? Rekao bih: i jedno i drugo. Činjenica je, da sam godinama probajući razna vina ustanovio da mi prija ukus hrasta u vinu, a kasnije sam se oduševio, pa i zaljubio u arome barika. Danas za mene je to pečat kvaliteta, i uvek novi doživljaj, kada degustiramo.

Koliko je to bila atrakcija pre desetak godina, toliko je to danas deo uobičajenih postupaka da se dobije u kvalitetu, i da se dodvori profinjenom ukusu kupaca vrhunskih vina. Danas možemo naći boce sa etiketama, gde je sasvim malim slovima, uzgred navedena činjenica da je vino odležavalo i u barik buradima. Jedno se međutim nije promenilo: odnos cena. Barik vino je po pravilu i do dva puta skuplje od istog vina, koje nije barikirano. Da to nije cena mode, a i neke veoma važne okolnosti barikiranja pokušaću otkriti ovim pisanjem.

Ali, da krenemo redom: prvo, šta znači atribut BARRIQUE?
Ako to piše na etiketi boce vina, onda je to vino odležavalo jedno vreme (od 6 do 36 meseci) u specijalnim novim barik (Barrique) buradima, da bi dobilo nove arome i tanine, koji oplemenjuju vino, i čine ga još dugotrajnijim, kompleksnijim.
Barik je hrastova bačva, bure – francuska reč. Bure zapremine tačno 225 litara, i tačno određene geometrije. Razlikuje se od ostalih buradi prvo po tome, što se pravi od najkvalitetnijih dasaka hrasta, čije poreklo se evidentira. Druga specifičnost je isprženost unutrašnje površine putem otvorenog plamena da bi postigli kontrolisanu karamelizaciju ili karbonizaciju određenog stepena. Zatim, barik bure se finalno sklapa kada su duži i danca bureta u optimalnoj vlažnosti, pa se čelični obruči navlače do finalnog zaptivanja i fiksiraju u svom položaju, jer se ne računa na ponovno isušivanje bureta, što bi zahtevalo naknadno kvašenje da drvo nabrekne, pa da se obruči nabijaju radi zaptivanja.

Takvo novo bure se samo nakvasi iznutra, ocedi, i isproba na mali pritisak komprimovanim vazduhom (do 0,2 bara), na zaptivanje. Kao novo bure, ono se samo jednom sumporiše radi dezinfekcije, i već je spremno za prvo punjenje. Sva druga burad, imaju obavezan, i ponekad komplikovan postupak „ovinjavanja“, što podrazumeva višestruka pranja sa i bez hemikalija, sa toplom i hladnom vodom, natapanje vodom za izluživanje nepoželjnih oštrih tanina, gorkih materija, boja itd. sve u cilju dobijanja inertnog suda za skladištenje vina. Barik bure je upravo suprotno od toga: ono služi (skoro isključivo) za ekstrakciju aroma i tanina, toliko važnih za određene vrste vrhunskih vina. Zato je i zapremina toliko mala – ovo je jedno od najmanjih buradi u praksi, – jer se za datu zapreminu obezbeđuje relativno velika površina ekstrakcije.

Daklem, (pored ostalog) glavna tajna je u nagorevanju unutrašnjosti bureta (TOAST). Strogo čuvana tajna proizvođača. Koje su varijacije ovog postupka? Kao, prvo, tu su de facto standardi stepena nagorevanja: obično četiri moguće vrednosti:

 • LT ili Lite (slabo tostirano – boja kore hleba)

 • MT ili Medium Toast (srednje tostirano – boja bele kafe)

 • MPT ili Medium Plus Toast (srednje jače – boja kafe)

 • HT ili Heavy Toast (ugljenisano).

Ova podela je važna za vinare, koji će odrediti svoju tehnologiju: koje tostiranje, za koje vino, koliko dugo – i to postaje njihova tajna. Veća je tajna kako se postiže kvalitet tako tostiranog hrasta. Naravno vrsta hrasta (o čemu smo detaljno već pisali) također opredeljuje. Pinteri, koriste plinske plamenike ili alternativno vatru od hrastovih opiljaka, pa i kombinaciju ovih. Neki to rade samo u fazi savijanja duži, neki i naknadno, kada je bure već polu-gotovo. Neki koriste vodenu paru, neki vodu. Sve u svemu, takmičenje za kvalitet je još u toku, nije sve jedno, u kakvo bure će vinar pohraniti svoje najbolje vino za ovo specijalno dozrevanje.

Kako nastaju arome prženjem hrasta?
Hrastovo drvo je sačinjeno od nekoliko dominantnih sastojaka:

 • 45% celuloza – polisaharid, makromolekuli od 3500 do 14 hiljada molekula glukoze linearne strukture (paralelne cevčice); čine osnovnu strukturnu građu drveta, daju čvrstinu i nemaju poseban uticaj na vino

 • 25% hemiceluloza – manji makromolekuli (50 do 200 monomera) heksoze i pentoze, prostorno razgranati; doprinose poroznosti drvene mase

 • 23% lignin – složeni aromatični alkoholi, veoma značajni za vino; molekuli lignina obavijaju cevčice celuloze, i popunjavaju prostor između snopova, i time utiču na gustinu godova

 • 7% ekstraktabilne materije – fenoli, terpeni, laktoni: jedini direktan izvor aroma.

Prženjem dolazi do razgradnje (karbonizacije) ovih jedinjenja, pri čemui nastaju nova jedinjenja, koja prelaze u vino.
Celuloza i hemiceluloza karbonizacijom se razgrađuje u karamelizirane šećere, derivate furana. Kao posledica, povećava se ekstrakt u vinu i do 1% (vino dobija „telo“, postaje puno, ponekad neprozirno, ali i dalje je bistro posmatrano u tankom sloju). I naravno, dobija arome karamela. Najintenzivnija ekstrakcija se događa u MT buradima.
Lignin karbonizacijom prelazi u aromatične aldehide, od kojih je najznačajniji vanilin. U vinu bude zbog toga od 0,3 do 0,8 mg/l vanilina, opojne arome vanile. Jedna od nepoželjnih posledica je i nastajanje male količine sirćetne kiseline, no, ta kiselina (i do 10 mg/l) uglavnom se esterifikuje, dajući nove arome.
Laktoni se razgrađuju dajući aromu kokosa.
Tanini usled termičke razgradnje također daju kvalitet vinu. I to, gallo- i ellag– tanini, koji važe za grube tanine hrasta se razgrađuju u fenole i šećere, a zatim daju dve, možda najznačajnije arome barikiranim vinima:

 • Eugenol – aroma klinčića, i

 • Gvajakol – aroma dima.

Ako je gvajakola više od potrebnog, vino često dobija manu prezačinjenosti, pa asocira na dimljeno meso, pa i na konjsku štalu, i predstavlja ozbiljnu manu.

Mnoštvo je aroma, koje se navode da potiču od barikiranja, i uvek su vezane za vrstu tj. poreklo hrastovog drveta. Većina ovih aroma (poput: cigar box, kedar, kora od sveže oljuštenog drveta, aroma narezane olovke, kafa, cimet, melasa, mirođija, duvan…) je već navedena u članku koji smo posvetili hrastu, ali ono što nepobitno dominira u barik vinima, to je ČOKOLADA, VANILA i KEDROVINA. Naravno, svako će naći svoju definiciju i izbor odgovarajuće asocijacije.

Koja se vina barikiraju?
Samo najbolja. Najbolja, i prikladna za ovaj proces. To su uglavnom crvena vina od vrhunskih sorti grožđa poput merloa, kabernea, širaza, nebijola, tempranila, ali tu su i neka bela vina, predvodi ih šardone. Ova vina se pripremaju za barikiranje. Kao prvo treba da je bila dobra godina berbe. Alkohol u prevrelom vinu mora biti najmanje 13%, da ekstrakta bude što više (podrazumeva dugu kontrolisanu maceraciju), i da ima umerenu količinu kiselina: do 6 gr/lit. Ovo poslednje se pomalo kosi sa zahtevom vina koje se pripremaju za dugo odležavanje i sazrevanje, gde se traži visok sadržaj kiselina, pa je vinarima dat još jedan zadatak da nađu svoju kalkulaciju, strategiju i veštinu da ponude tržištu dugovečna barik vina.

Vino u novom barik buretu boravi najmanje 6 meseci, ali postoji praksa, koja govori o periodu i do 36 meseci. Tri ciklusa barikiranja određuju vek svakog barik bureta, koji u tom periodu potroše sve (?) svoje barik funkcije. Nakon toga, veliki vinari prodaju ovu malu, za njih više neprikladnu burad malim vinarima, koji iste koriste za obično (nebarikirano) odležavanje svojih vina.

Pošto je cena novog barik bureta reda veličine 400 Eura, a koristiće ga vinar samo za tri svoja vina u količini od 225 litara, nije teško zaključiti zašto je barik vino toliko skuplje od nebarikiranog. Kao i u svakoj priči, i u bariku postoji jeftina varijanta: barik čips. To su drvca pripremljena karamelizacijom, da se ubace u vino, koje je u inoks posudi, i tako izluže sve neophodne sastojke, što se očekuje od barikiranog vina. Cena proizvodnje po ovom postupku je značajno niža:

Bela vina:

 • hrastov čips: 0,14 €/boca

 • bure: 0.8 €/boca

Crvena vina:

 • hrastov čips: 0,32 €/boca

 • bure: 1.02 €/boca

I još jedan, za mene krajnje drastičan metod jeftinog postizanja cilja barikiranja bez barika je: dodavanje gotove esencije barik arome u vino! I to se u SAD nudi u maloprodaji za male kućne vinarije (koje su često veće od naše porodične).

Setih se urbane legende iz vremena, kada je u našem gradu još funkcionisala špiritana. Dotični direktor i glavni tehnolog odlazeći u raj, u čistilištu je morao prvo da pije svoju rakiju, da vidi čime je usrećio svoje kupce. Tako bih preporučio proizvođačima esencija da je sami piju. Nažalost, nigde na etiketama vina ovakvi detalji nisu obavezni, tako da i ne znate kako je vino barikirano.

Ali, kalkulaciji tu još nije kraj: barikiranje donosi i gubitke u vinu. Radi se o udelu anđela, tj. količini, koja ispari kroz zid bačve. Zvuči neverovatno, ali ovi gubici uopšte nisu naivni. Drvo je porozno, i propušta kiseonik, ali propušta i molekule alkohola, i vode. Isparavanje alkohola i vode je u funkciji relativne vlažnosti podruma, koja optimalno treba da bude 80-85%. Ako je vlažnost prostora iznad 85%, vazduh je skoro zasićen vodenom parom, pa je parcijalni pritisak alkoholnih para veom mali, te dolazi do intenzifikacije difuzije molekula alkohola kroz hrast, i njegovo isparavanje. Ako je relativna vlažnost ispod 70%, vodena para će difundirati iz vina u prostor u većoj meri od alkohola. Sve u svemu, evidentirano je, da postoji u proseku oko 3 gr/l sigurnog gubitka alkohola za jedan ciklus barikiranja. Ako proizvođač vina ima u ciklusu 1000 buradi (a to jeste red veličine proizvodnje onih vina, koje kupujemo kao dobra barikirana), sa 10% isparenja gubici vina iznose 22 500 litara vina! Ako vinar smanji gubitak na 2% ovaj gubitak će biti „svega“ 4 500 litara.
Daklem, cena barika nije samo u modi. To jesu troškovi proizvodnje. Ali je to i cena pravog kvaliteta. Moje skromno iskustvo: barik vino košta najmanje 10 €. Ako je jeftinije, sumnjam u kvalitet, ili je proizveden kod nas.

 

 

Barrique burad

KAKO UČITI o VINU: DIONIS vs. DIOGEN …
odvojite emocije od činjenica…

(Izvor: http://sp-wine.com)

(post preuzet i preveden sa sajta http://www.winepros.org/)

Svaka zdrava punoletna osoba može uživati u senzualnim i psihičkim zadovoljstvima umerenog konzumiranja vina. To ne zahteva nikakvo znanje ili veštinu osim prinošenja čaše usnama i gutanju. Međutim, sav senzorni doživljaj vina može se preobraziti iz prostog u produbljeno uživanje uz samo malo znanja o tome kako čovek doživljava „okus“ i osnovno razumevanje razloga zašto vino može imati toliko različitih varijacija ukusa.

Kada sam počinjao da degustiram vina, beše širok izbor veoma različitih ukusa, brendova, vrsta, godišta i regiona, zaželeo sam da saznam ZAŠTO?

Kupio sam dve knjige, jednu sa tvrdim koricama i jedno džepno izdanje. Neke od informacija u dvema knjigama su bile suprotne i činilo se, da su autori protivrečili međusobno; shvatio sam, da su oni isprepletali njihove lične impresije sa činjenicama. Za moje istraživanje trebala mi je vinska knjiga „vod. Džoa Frajdeja“: „Samo činjenice, bato“ (“All we want are the facts, Ma’am.”). Doneo sam sopstvene zaključke, i razdvojio žrtve od osumnjičenih na osnovu dokaza, radije to, nego bilo koji nepouzdani izveštaj svedoka, ne, hvala.

Postoje hiljade knjiga i članaka o vinu. Neke su izvanredne, neke nisu. Vino je tvorevina kombinacije prirode, nauke i umetnosti. Izgleda, da postoji tendencija kod vinskih pisaca da postaju emocijalno uvučeni, dozvoljavaju da lične impresije umetnosti budu pomešane sa činjenicama prirode i nauke. Pisci često postaju preterano romantični kada je predmet pisanja vino. Nesvesno oni suprotstavljaju svog internog Dionisa, mitskog boga vina i terevenke sa svojim internim Diogenom, tragačem za istinom.

Većina napisanih „osnovnih znanja o vinu“ sadrži mnoštvo mitova i dogmi (čak i od strane „eksperata“ i „autoriteta“), ali bez objašnjenja i bez skepticizma. To je delimično i razumljivo, pošto je istorija vrednovanja vina hiljadama godina bila bez naučnih istraživanja. Komercijalni i kapitalni interesi čine malo da se isprave ovi nesporazumi; oni znaju, da je lakše prodati „cvrčanje“ nego šniclu. Moglo bi se reći „tradicija teško umire“, tradicija može biti strašno žilava u svetu vina.

I onda, tu je Internet … skrojen za one pogođene sa sindromom hiper-aktivnosti usled izostajanja pažnje (ADHD) uračunavajući tu i pisce i čitaoce. Proučavanje vina sa mnoštvom njenih stilova i ukusa uopšte NIJE jednostavno; to uključuje mnoštvo varijabli, odstupanja i izuzetaka, i tek poneko, ako uopšte postoji, instant, sveobuhvatno pravilo. Međutim, web je krcat brzih i prljavih odgovora, gde su istraživanje i provera činjenica artifakti 21. veka… mesto gde su pijačari i ulični prodavci sproveli puč i svrgli pismene i školovane. Svako može, i svako i objavljuje šta hoće, bez obrazlaganja ili osnova, polu skuvane polu-istine za polu-pismene… bilo šta, što se može prodati ili privući pažnja javnosti. Sasvim dovoljno da ozbiljan novinar natopi svoj cinizam alkoholom!

Ova kombinacija romantičnih impresija, mitova, tradicije, komercijalizacije i preteranog uprošćavanja rezultata u mnogim pisanjima o vinu, dovode u zabludu čitaoce, naročito početnike. Članci na sajtu (http://www.winepros.org/ – prim. predvodioca) su namenjeni da obezbede najosnovnije informacije o vinu, trudeći se da budu koncizne, jasne i suštinske, koliko to tema omogućava. U poglavlju WINE 101, trudio sam se da budem emocionalno odvojen, i da zadržim svoje mišljenje za sebe, kako bi vi mogli izgraditi vaše sopstveno. Poglavlje CONSUMERISM je već manje objektivno, dok je poglavlje AFTERTASTE prosto sačinjeno od saveta i mišljenja.

Nemojte očekivati instantnu ekspertizu vina – ni nakon čitanja ovog članka, niti sajta pomenutog, niti drugih internet ili štampanih tekstova o vinu. Osnovno znanje o uživanju nije teško naučiti, niti je kriva učenja ekspertize vina toliko strma i komplikovana, koliko je dugotrajna, složena i nikad dovršena. I, iako se krajnji cilj stalno pomera, putovanje je puno društvenih interakcija sa interesantnim i prijatnim ljudima, posetama predivnih destinacija, i mnogim uživanjima u degustacijama koja vas prate.

Važno je, da imate na umu da su istraživanja u toku. Naša saznanja o prirodi i nauci o vinu su znatno promenjena, naročito od sredine 1980-tih godina, i nastavljaju se menjati, i to sve većom brzinom. Ako smo možda zaostali (na ovom sajtu) možete postaviti pitanja, dati alternativne odgovore ili napisati komentare. Možete prvo pogledati neka tipična pitanja i odgovore o vinu (Q & A).

Za detaljnije uključivanje u različite aspekte o vinu, postoje neki izuzetni tekstovi, kao što sam već pomenuo ranije. Od knjiga o vinu, koju bi poneo na pusto ostrvo bi svakako bila The Oxford Companion to Wine, besprekorno uređena od strane Džensis Robinson. Ova knjiga-enciklopedija sa stotine specifičnih tekstova je doprinos najboljih autora, eksperata i naučnika. Alternativni izbor je uvaženi Svetski Atlas Vina (World Atlas of Wine) od Hjudž Džonsona, ili izuzetan udžbenik Bendžamina Levina Wine Myths and Reality. Ostali naslovi mogu se naći na strani Preporučena Literatura.

Svako navođenje brendova ili specifičnih vrsta vina u ovoj WINE 101 sekciji je samo u kontekstu istorijskog značaja bez namere da iste pohvali ili preporuči. (Iako nema ništa lošeg u tome…!) Za procenu određenih vina, posetite neke od linkova na stranicama Tasting Notes & Wine Reviews, što obnavljamo kroz sekciju AFTERTASTE.

Ekspertize u svakom slučaju su rezultat kombinacije proučavanja i prakse. Savladavanje veštine ocenjivanja vina nije izuzetak, to ipak ne liči na neki posao; tako da, ako vam je želja da postanete vinski ekspert, nastavite da učite i nastavite da degustirate. Moje lično putovanje ka vinskom znanju počelo je pre više od 45 godina, mnoštvo knjiga, i veoma mnogo boca, a završnica (srećom) nije ni na vidiku. Živeli!
Jim LaMar


 

Ovaj tekst je uvod i uputstvo za poglavlje WINE 101 sajta Džima Lamara Professional Friends of Wine; „101“ o nečemu je uobičajeni američki žargon za „bibliju“ o nečemu, iliti: sve o nečemu, ili „nešto od A do Z“. Autor daje brilijantno jasnu sliku o osnovnim principima i načelima, koje bi svako od nas, enofila trebao da zna. Poruka je veoma jednostavna: ne postoji formula za uspeh, i cilj je u biti sporedna stvar – važan je put kojim idemo. Ohrabruje svakog u kome ima barem malo duha Diogena da smelo nastavi sopstvenim putem.

Kako učiti o vinu

 

Enološko-tehnološke novine i sugestije u proizvodnji vina vrhunskog kvaliteta
U proizvodnji vina danas se primenjuje mnoštvo enoloških metoda vinifikacije i s tim u vezi, mnoštvo enoloških sredstava.

U primeni savremenih dostignuća u enologiji nisu svi podjednako revnosni.
Naime, jedan broj naših vinogradara i vinara izražava skepsu prema
uvođenju novih tehnoloških metoda i primeni istih u praksi.
Kao enolog sa višegodišnjim iskustvom u proizvodnji vina i jakih alkoholnih pica, daću svoje mišljenje.
Napomena: Sva enološka sredstva koja su opisana u ovom prikazu su odobrena od strane Međunarodnog biroa za vinovu lozu i vino sa sedištem u Pariz-u.

 Zašto su ljudi skeptični?

-Iz jednostavnog razloga što nisu dobro informisani. Nisu dobro informisani jer nemaju dovoljno predznanja o biohemijskim procesima koji se odvijaju počev od samog grožđa, preko mladog vina pa do sazrevanja vina.
-Drugi razlog je taj što usled neinformisanosti zadržavaju tvrdokoran stav prema naučnim dostignućima u enologiji tvrdeći da proizvode vino i jaka alkoholna pića po tradicionalnim metodama svojih predaka.
-Treći razlog se odnosi na visinu troškova koju primena novih metoda i opreme povećava i da oni vinogradari i vinari sa nižim budžetom ne mogu sebi to da priušte.
Ali, stvari ne stoje baš tako kakvim se skeptičnima to čini!
Koje su to novine u proizvodnji vrhunskih vina?
Mnogo je toga što se može navesti kao dostignuće u enološkoj praksi (o teoriji neću govoriti).
-U vinogradarstvu su to novi klonovi sorti vinove loze, novi sortimenti, novi načini mehanizovane sadnje vinove loze, novi prilazi uzgoju vinove loze po fenofazama, novi uzgojni oblici, primena novih zaštitnih sredstava u zaštiti vinove loze od biljnih bolesti i štetočina, protivgradni zasloni, navodnjavanje kap po kap, organska proizvodnja grožđa itd.

Treba reći da sve novine ne poskupljuju investiranje u prizvodnji grožđa po hehtaru zasada vinove loze već naprotiv, pojeftinjuje jer u kasnijoj eksploataciji zasada troškovi prizvodnje grožđa su mnogo manji u odnosu na proizvodnju grožđa u zasadima podignutih bez primene savremenih metoda u praksi.
-U vinarstvu se takođe mogu nabrojati mnoge novine kao i izostavljanje nekih starih prilaza proizvodnji vina vrhunskog kvaliteta.

Ponoviću da u vinarskoj praksi još uvek imamo skepsu prema naučnim prilazima proizvodnje vina visokog kvaliteta. Ovo se odnosi na vinare sa niskim budžetom.To je razumljivo s jedne strane, ali ja ću pokušati da objasnim zašto se ja i većina enologa ne slažemo s takvim prilazom ovoj proizvodnji.

Danas imamo pristup svim informacijama na Internetu. Zato, ni jedan vinar ne bi smeo sebi da dozvoli da bude neinformisan a time i skeptičan prema novinama u vinarstvu. Pri ovome, mislim pre svega na vinare početnike i one sa niskim budžetom.
Prošlo je vreme proizvodnje vina u velikim količinama osrednjeg kvaliteta. Svaki vinar treba da teži da se nosi sa konkurencijom na tržištu vina. Nošenje sa konkurencijom podrazumeva proizvodnju vina sa vrhunskim prepoznatljivim kvalitetom!
Da bi smo mogli da proizvedemo vina sa prepoznatljivim kvalitetom, moramo primeniti savremene mere u proizvodnji.

Zašto i kako?
Zato jer se danas sve brzo menja pa i ukusi potrošača vina se menjaju i promenili su se. Često ćete čuti komentare u ovom obliku: “Dobro je vino ,ali mu nedostaje svežina, malo je prestarelo, prezrelo je, ova sorta može da daje vina sa boljim bukeom, svežijim voćnim karakterom”.
Da, upravo tako, naši vinari često prave greške pa čak ne koriste ni vinobran u proizvodnji svojih vina, hvaleći se kako oni “ne koriste hemiju”.
Znate, o ovakvim vinarima i ne treba trošiti mnogo reči. To je samo primer koliko nerazumevanja postoji u našoj branši.
Ja se u ovom osvrtu obraćam onim vinarima koji su spremni da prepoznaju i primenjuju enološke novine u svojoj praksi.
Pod pretpostavkom da ste proizveli visoko kvalitetno grožđe, možete da proizvedete i vino vrhunskog kvaliteta.
Evo nekoliko napomena koje svaki vinar treba da ima u vidu:
-Ako nemate svoje grožđe, dogovorite berbu u vreme tehnološke zrelosti za dotičnu sortu. Tehnološka zrelost podrazumeva najbolji odnos šećera i kiselina u grožđu dotične sorte.
-Nikad nemojte da berete nezrelo niti prezrelo grožđe! Odbacite trulo grožđe!
-Izbegavajte berbu grožđa po visokoj temperaturi.
-Nastojte da donesete grožđe neoštećenih bobica, dakle bez razbijenih bobica!
-Obrano grožđe ostavite preko noći da se rashladi ispod 20ºC

Osvanuo je novi dan i vi pristupate preradi grožđa!

Da, to je svečani čin, dali ste se pripremili za njega?
Evo šta podrazumeva savremena praksa u proizvodnji vrhunskih vina:
-Upotrebu muljače sa odvajačem peteljki
-Upotrebu enzima u samom startu pre muljanja grožđa, u samoj muljači
i za bela i za crvena vina
-Upotrebu vinobrana  u samom startu pre muljanja grožđa, u muljači
-Upotrebu selekcionisanih kvasaca za dotičnu sortu grožđa odnosno vina.
-Kontrolisana alkoholna fermentacija**(mogućnost hlađenja i grejanja šire i kljuka).
A sad da vidimo zašto su ovo obavezne operacije, zašto idu enzimi, vinobran i selekcionisani vinski kvasci, zašto kontrolisana fermentacija?**
Enzimi kod belih sorti grožđa obezbeđuju u budućem vinu:
-povećavaju aromatsku kompleksnost, olakšavaju ekstrakciju šire, ubrzavaju bistrenje posle presovanja i pozitivno utiču na kvalitet vina.
-Enzimi kod sorti za crvena vina u maceraciji obezbeđuju potpuno i brzo apsorbovanje i povezivanje tanina i antocijana, oslobađa nosioce sortnih aroma i povećava stabilnost i postojanost vina.

Koje enzime koristimo i u kojoj dozi?


-Za belo grožđe:  Lallzyme Cuvee Blanc
Lallzyme Cuvee Blanc značajno povećava aromatsku kompleksnost belih vina dobijenih od sorti Sauvignon Blanc, Chardonnay, domaćih autohtonih sorti itd. Dodaje se prilikom ili neposredno posle muljanja grožđa.

Lallzyme Beta se preporučuje kao sredstvo koje će muskatnim belim sortama omogućiti rasplamsavanje arome koje te sorte nose u svom potencijalu. Preporučljivo ga je dodati na završetku ili posle obavljene alkoholne fermentacije.

-Za crno grožđe: LALLZYME EX-V

Omogućava optimalnu maceraciju premium crnih sorata grožđa, značajno pomaže ekstrakciju boje i tanina. Ne sme se zaobići kada su u pitanju vina koja duže odležavaju…Dodaje se odmah u grožđe prilikom muljanja.

Vinobran se se unosi u grožđe odnosno širu u samom startu jer ima dvojaku ulogu. Najpre jer štiti širu od oksidacije a kasnije on vrši ulogu selektora poželjnih sojeva kvasaca potrebnih za normalnu fermentaciju.
Na grožđu ima prirodnih kvasaca, ( u poslednjih nekoliko godina sve ih je manje na grožđu), ali tu je jedan soj ( klekera apikulata)  koji bi bez dodavanja vinobrana mogao da odvuče fermentaciju u nepoželjnom pravcu.
Upravo je taj soj najosetljiviji na vinobran pa će on da ustupi mesto jednom drugom , za nas važnom soju-saharomices cerevizie koji nije osetljiv na tu dozu vinobrana!

Šta je ustvari vinobran?
To je po hemijskom sastavu Kalijum-meta bisulfit (K²S²O5) u vidu praška.
Odmah da kažem da on u ovakvom obliku nije poželjan za vino jer sadrži kalijum i danas se zamenjuje sa 5% ili 6% sumporastom kiselinom ( H²SO³). Ovakav rastvor vinari mogu sami pripremiti uvodeći gasoviti sumpordioksid (SO²) iz boce gde je komprimovan pod visokim pritiskom.
O pripremi ovakvog rastvora pisaću poseban članak odnosno uputstvo.

Selekcionisani kvasci
Kakav je to selekcionisani vinski kvasac i šta se postiže s njim?
Nekada se u vinarstvu koristio umnoženi kvasac koji se pripremao u podrumu i  koji je je u nepovoljnim godinama berbe grožđa služio da obezbedi pravilan tok fermentacije šire i kljuka.

Danas je napuštena ta praksa, po meni neopravdano, jer se umnožavanjem autohtonih sojeva kvasaca sa grožđa moglo da favorizuje taj soj koji je za to podneblje prirodno zastupljen za svaku sortu grožđa. U skladu s tim, dobijala bi se vina sa osobinama dotičnog zemljišta(teroar), klime i vremenskih prilika za dotičnu godinu. Ali, to je stvar za diskusiju a ne za ovaj članak.

Postoji mišljenje među vinarima da je prirodne mikroflore-kvasaca na grožđu sve manje te da je upotreba selekcionisanog vinskog kvasca neophodna.

Vinari u svojoj praksi danas masovno koriste selekcionisane kvasce koje uvoze iz zapadnih zemalja, najčešće iz Francuske (Lallemand). To su, kako im ime kaže, izabrani sojevi kvasaca takođe iz prirode, sa grožđa dotičnih sorti, ali koji su provereni u mikrobiološkim laboratorijama.

 To znači dasu izabrani oni sojevi sa najboljim osobinama u procesu transformacije šećera iz grožđa u alkohol i druge uzgredne proizvode alkoholne fermentacije.
 To su sojevi otporni na sumpor dioksid u dozama koje su uobičajene za sumporisanje šire i kljuka, imaju potencijal bržeg razmnožavanja u odnosu na prirodne kvasce sa grožđa, otporni su na viši % alkohola u toku alk.fermentacije,
mogu se razmnožavati na niskim temperaturama (12-16ºC na kojoj obični prirodni kvasci to ne mogu)  i niz drugih prednosti.
Danas su proizvedeni kvasci koji imaju specifične uloge u vinifikaciji, tako da su namenjeni za specijalno isticanje odnosno stvaranje sortnih aroma pojedinih sorti grožđa.
#Primera radi, imamo na tržištu selekcionisani kvasac za razvijanje aromatičnosti tipične za sortu: chardonnay, sauvignon blanc, rizling itd.
To ima veliki značaj kada se zna da je teroar osnovni i opredeljujući faktor prepoznatljivosti vina dotične sorte iz dotičnog vinogorija.
Dakle, ako imamo u vidu sve ove novine, ja sam za primenu selekcionisanog
vinskog kvasca, definitivno.

Kako se primenjuju selekcionisani kvasci
Kada se šira ili kljuk smeste u sudove za vrenje, pristupa se dodavanju(zasejavanju) kvascima koji su pripremljeni na način kako je proizvođač preporučio.
Na tržištu postoje mnogobrojne ponude selekcionisanih kvasaca u liofiliziranom pakovanju. Zato je potrebno prethodno izvršiti aktiviranje kvasca tačno po uputstvu proizvođača.

Ovde ću opisati upotrebu selekcionisanog kvasca proizvođača Lallemand iz Francuske jer sam s njim imao lično iskustvo.
Za sortu grožđa CHARDONNAY ako se NEMA kontrolisana fermentacija
ICV D47 – Za kompleksna bela vina sa limunastim i cvetnim notama


ICV D47 je veliki proizvođač polisaharida sa izraženom voćnošću u celom opsegu. Većini belih sorata ovaj kvasac daje vina kojima dominiraju tonovi zrelog voća ili marmelade. Izvanredni rezultati su dobijani u proizvodnji vrhunskog Šardonea koji je fermentirao u drvenom buretu, naročito ako se kupažira sa Šardoneom koji je fermentirao uz upotrebu ICV D21.
Minimalna radna temp:15°C     Maksimalna radna temp: 20°C     Tolerancija na alk: Do 14%

Za sortu grožđa CHARDONNAY ako se IMA kontrolisana fermentacija

CROSS EVOLUTION

Cross Evolution je jak fermentor, idealan za aromatična bela i roze vina sa visokim alkoholnim potencijalom koja fermentiraju na niskim temperaturama i u uslovima niskog sadržaja azota (malo hrane). Doprinosi povećanju tela i punoći vina i daje izuzetno izbalansirana i aromatična vina.Preporučuje se za Chardonnay, Chenin blanc, Gewürztraminer, Pinot blanc,Pinot gris, Riesling, Roussanne, Sauvignon blanc i Viognier.Minimalna radna temp:10°C     Maksimalna radna temp: 20°C     Tolerancija na alk: Do 15%
 Ovo su samo neki od široke palete selekcionisanih vinskih kvasaca kojih ima na našem tržištu i koje ćete naći na sajtovima koje sam ostavio na kraju ovog prikaza.

Preparati vinskog kvasca dolaze na tržište u liofiliziranom(dehidriranom) stanju i u vakumiranom pakovanju. Dakle, treba aktivirati kvasac odnosno rehidrirati ga.
Za aktivaciju kvasca potrebno je koristiti dodatke hrane za kvasce kako bi se oživljavanje kvašćevih ćelija odvijalo brzo i bez stresa po njih. Da bi se postigla dobra energija vrenja, potrebno je da se za dato vreme u opisu primene kvasca, stvori preko million kvašćevih ćelija u 1ml rastvora koji će se uneti u masu vina!

Jedan od tih dodataka je GO FERM  PROTECT.
Primena: Rastvara se u vodi pre nego se u njoj rehidrira vinski kvasac. Štiti kvasac i održava ga u životu pod najtežim uslovima.
Doziranje: 30gr/hl

Uputstvo za upotrebu: GO FERM PROTECT rastvoriti u vodi zagrejanoj na 43ºC, rastvor ohladiti na 38-40ºC, umešati vinski kvasac, sačekati 15-20 minuta I umešati u vino. Ovde je vrlo važno paziti da razlika u temperature kvasca i šire ne bude veća od 10ºC jer u protivnom kvasac pretrpi stres i može se dogoditi da izgubi energiju vrenja tj. neće se dalje razmnožavati i izostaće pravilna fermentacija sire ili kljuka. Ovaj dodatak se dodaje u količini 25% više u odnosu na količinu kvasca koji se priprema.
Doziranje kvasca: 25-50gr/100kg crnog grožđa ili 20-50gr na 100L otočene sire belog grožđa. Doziranje zavisi od zdravstvenog stanja grožđa i od uslova u kojima će se obavljati fermentacija.
Uputstvo za upotrebu: Kvasac rastvoriti u Go Ferm Protect-u prema uputstvu za upoterebu Go Ferm Protect-a. Ukoliko se ne koristi Go Ferm Protect, onda kvasac razmutiti u 10 puta vise vode nego što je njegova zapremina. Vodu zagrejati na 35-40ºC, sačekati 15-20 minuta da se kvasac rehidrira i umešati u širu. Razlika u temperature između kvasca i šire ne sme biti veća od 10ºC.
U narednom pregledu možete videti široku paletu selekcionisanih kvasaca francuske firme:

ZYMAFLORE® CX9

Kvasac za velika vina Chardonnay, dobiven masovnim izborom iz velike burgundske vinogradarske i uzgojne tehnologije.

 • Donosi limunovu koru, tostirane tonove badema i svježi lješnjak.
 • Vina se odlikuju suptilnom ravnotežom između glatkoće, zategnutosti i osjećaja usta.
 • Preporučuje se za složene i glatke premium chardonnays.


ZYMAFLORE® VL1

Kvasac za bijela vina velike aromatične finoće. Teroir izbor. Sorte grožđa: Chardonnay, rizling, Gewürztraminer, muscadet i druge sorte terpenskog tipa.

ZYMAFLORE® VL2

Kvasac je posebno prilagođen vinifikaciji u bačvama, za bijela vina koja su okrugla na nepcu i koja pokazuju sortnu specifičnost. Teroir izbor. Sorte grožđa: Chardonnay, Sémillon, Viognier.

ZYMAFLORE® VL3

Kvasac poznat po izrazitoj sortnoj aromi tipa tiol (Sauvignon blanc). Teroir izbor. Sorte grožđa: Sauvignon blanc, sorte tiola.

ZYMAFLORE® X16

Kvasac za aromatična bijela i rosé vina s visokom produkcijom fermentacijskih aroma (estera). Odabir uzgoja. Sorte grožđa: Chardonnay, Chenin, Ugni blanc, Colombard. Ostale crvene sorte za rosé vina.

ZYMAFLORE® X5

Kvasac za proizvodnju čistih i aromatičnih bijelih i ružičastih vina visokog aromatskog intenziteta (sortne arome tipa tiol, fermentacijske arome). Odabir uzgoja. Sorte grožđa: rizling, sauvignon, kolombard, rolle, manseng. Ostale crvene sorte za rosé vina.

ZYMAFLORE® XPURE

Kvasac se preporučuje za vina visoke aromatične čistoće, svježine, izraženosti crnih voćnih nota i velike glatkoće na ustima. Odabir uzgoja. Sorte grožđa: Crvene sorte grožđa.

Hrana za vinski kvasac

U alkoholnoj fermentaciji šire, kljuka grožđa ili voća kada se koristi kvasac , mora se dodati i hrana za kvasac. Na tržištu postoji hrana za kvasac za hobi vinare i vinare sa niskim budžetom i hrana za kvasac za one vinare koji proizvode kvalitetna i vrhunska vina za prodaju u originalnom pakovanju.  

INOFERM je preparat hrane za hobi vinare. Doziranje je prosečno 30gr hrane na 100L sire belog grožđa ili 30gr hrane na 100kg kljuka.
FERMAID E je preparat hrane za vinski kvasac koji se pakuje za belo grožđe i za crno grožđe posebno. On takođe ide prosečno 30gr hrane na 100L šire ili 100kg kljuka.
Primena: Hrana za kvasce se dodaje u fermentaciji kada se šećer u širi ili kljuku spusti za 50% od prvobitnog sadržaja. Smatra se da bi nadalje kvascima nedostajalo hrane za dalje razmnožavanje što bi imalo za posledicu produženo vrenje a može doći i do prekida vrenja.
**Kontrolisana alkoholna fermentacija
U vinarskoj praksi je odavno poznat veliki uticaj temperature šire i kljuka na tok alkoholne fermentacije. Poznato je da je transformacija grožđanog šećera u etanol egzoterman proces pri kome se razvija visoka temperatura u odnosu na početnu i da može da zaustavi vrenje usled letalnog uticaja na vinski kvasac.
Temperature preko 30ºC mogu zaustaviti vrenje koje je naknadno teško pokrenuti.

U savremenoj praksi se temperatura vrenja kontroliše i prati pomoću sistema “čiler” koji podrazumeva kombinovanu mogućnost hlađenja i grejanja šire i kljuka a kasnije i stabilizaciju vina primenom niske temperature.

Danas kada imamo sojeve vinskog kvasca čija je radna temperatura u rasponu od 9-16ºC, u mogućnosti smo da sačuvamo ceo aromatski kompleks sadržan u grožđu i time proizvedemo vina sa bogatom sortnom aromom iz koje će u toku zrenja vina iznedriti veoma prepoznatljiv sortni buke vina.

Otuda se rashlađivanju grožđa pre cepanja bobice i nastanka šire, pridaje posebna pažnja. Ne mogu svi vinari priuštiti “čiler” system, ali treba da nađu način da rashlađuju grožđe a kasnije širu i time obezbede optimalnu temperaturu vrenja.

Bez obzira na to dali koristite selekcionisane vinske kvasce ili ne, nastojte da vam temperatura šire belog grožđa u vrenju ne prelazi 18ºC a temperatura kljuka crnog grožđa može da se kreće od 24-28ºC.

 

Evo nekoliko adresa gde se mogu nabaviti enološka sredstva koja sam pominjao:

https://revin.rs/
http://www.enovitis.net/
https://migros.rs/

Hvala na čitanju i primenjujte pročitano u praksi. Ako imate pitanja, javite mi se u
Inbox
Ovo je moj Facebook  profil.

Za vaš uspeh,

Zaviša Njagojević

 

Enološko-tehnološke novine

AUTOVINIFIKATOR 
ZA CRNA VINA
BEZ POKRETNIH DELOVA
Idejni projekat-recenzija-

 • Vinifikator je projektovan sa ciljem:

1.- Da se iskoristi snaga oslobođenog ugljen dioksida za prelivanje,
kvašenje i prepumpavanje šire odnosno mladog vina u toku alkoholne
fermentacije i maceracije.
Nema potrebe za hlađenjem, nema utroška energije ni radne snage!
2.- Fermentacija ide potpuno do kraja u relativno kratkom vremenu
(može se regulisati) u atmosferi ugljen dioksida.
3.- Oceđivanje je gravitaciono, nema utroška energije i radne snage.
4.- Nema potrebe za posebnim objektom osim jedne međuploče koja
pokriva radni prostor.
5.- Vinifikatori se postavljaju kao baterija sa sukcesivnim punjenjem
i pražnjenjem kako bi se obezbedio optimalan kapacitet za planirani
obim prerade grožđa.
6.- Svi kapaciteti (sudovi) se koriste 100% cele godine, bilo za
fermentaciju ili skladištenje belih, crnih i ružičastih vina.
7.- Nema automatike, regulacije, niti skupih i komplikovanih armatura,
praktično nema šta da se pokvari.

Napomena:

Baterija autovinifikatora ovakvog tipa koja je izvedena u vinskom
podrumu Suva Reka na KIM, dala je crna vina sa jačim
intenzitetom boje nego što se postiže klasičnim postupkom.

 • VAŽNO:

Zbog velikog broja okretanja tečnog dela-prelivanja,
pulpa odnosno kljuk je potpuno maceriran-ispran tako
da su pokožica i semenke potpuno odvojeni od mladog
vina na kraju fermentacije.

Ovo omogućava da se na kraju fermentacije odmah pristupi
ceđenju komine bez operacije oceđivanja što je velika ušteda
u vremenu a bez posledica na randman.

 • OPIS RADA AUTOVINIFIKATORA

Oznake delova:

 1.- Komora za fermentaciju                                       
 2.-Komora za preliv
 3.-Ventil za preliv
 4.-Prelivna cev
 5.-Regulator pritiska
 6.-Slavina za totalno pražnjenje
 7.-Vakum ventil
 8.- Vrata za pražnjenje
 9.- Hidrostatički manometar
10.- Termometar
11.- Slavina za otakanje
12.- Revizioni otvor
13.- Priključak za punjenje
14.-Sonda max. nivoa
15.- Nepovratni ventil
16.- Revizioni otvor
17.-Ulaz rashladnog fluida
18.-Izlaz rashladnog fluida                                           
                                       
Vinifikator se puni kljuk  pumpom kroz priključak
br. 13 do maksimalnog nivoa. Obezbeđenje maksimalnog
nivoa automatski reguliše sonda br. 14 koja isključuje kljuk pumpu.

Ventil za prelivanje kljuka br.3 kao i regulator pritiska br. 5,
napune se vodom nakon postizanja maksimalnog nivoa punjenja.

Istovremeno se regulator pritiska (teleskopska cev) postavlja
na željenoj visini radi regulisanja nadpritiska ugljen dioksida
u rasponu  0,1-0,3 bara.  Veličina nadpritiska utiče na broj
ispiranja koji se kreće od 50-150 ispiranja po šarži.

Ako je podešen na manji broj ispiranja, vrenje će trajati duže                 
jer je nadpritisak veći, i obrnuto, veći broj ispiranja znači doprinosi kraćem vrenju jer je
nadpritisak manji.

Punjenje ventila za prelivanje br.3 i regulatora pritiska br.5 vodom,sprečava isticanje ugljen dioksida u atmosferu,već se on skuplja
u vazdušnom prostoru komore za vrenje br.1.
Na ovaj način raste pritisak u komori za vrenje i usled toga,
preko prelivne cevi br.4 deo  šire u vrenju prelazi u komoru za prelivanje br.2.
Istovremeno, pritisak ugljen dioksida u komori za vrenje
br.1 deluje i na ventile br.3 i br.5 na taj način što dostiže zadani nadpritisak 0,2 bara (2mVS) i
potisne vodu iz ventila br.5 u vodokotlić.

Pošto ventil ostaje bez vode, ugljendioksid izlazi u atmosferu i
u tom trenutku dođe do rasterećenja pritiska u komori za vrenje br.1.

Usled toga, vodu u ventilu za prelivanje nema šta da drži i dolazi
do trenutnog prelivanja šire iz komore br.2 preko ventila br.3,
kvaseći klobuk (čvrsti delovi grožđa, pokožica i lomljena peteljka)
koje ugljen dioksid diže na površinu u komori za vrenje.

Sad je uspostavljeno stanje kao na početku kada je napunjena                   
komora za vrenje br.1. Naime, u ventilu br.3 se sada nalazi šira
kao barijera ugljen dioksidu umesto vode, a voda iz vodokotlića
se vratila u ventil nadpritiska br.5. Deo vode koji
je ugljen dioksid
odneo sa sobom i usled isparenja, u ventilu br.5 se nadoknađuje iz mreže.
Sistem je sada ponovo zatvoren kao na početku.
U kom vremenskom razmaku će se odvijati prelivanje,
zavisiće od sadržaja šećera u grožđu, količini bojenih
materija kao i od želje da se postigne odgovarajuća
boja budućeg  vina. Dakle, režim rada se postavlja
zadavanjem vrednosti na ventilu za regulaciju nadpritiska
ugljen dioksida u komori za vrenje br.1.

Na ventilu za prelivanje br.3 se postavlja usmerivač mlaza šire
(lako kolo) radi boljeg kvašenja. To je u vidu radnog kola
centrifugalne pumpe obrađenog od plastike.

Prelivna cev br.4 završava se gumenim nepovratnim ventilom
br.15 (obična gumena lopta) da bi se sprečilo vraćanje šire
preko prelivne cevi iz komore za preliv nazad u komoru za vrenje.

Prelivna cev br.4 je urađena kao duplozidna cev, cev u cevi,
sa priključkom za dovod br.17 i priključkom za odvod vode
br.18, kao rashladnog  fluida. Gabariti ovog izmenjivača zavise
od veličine vinifikatora i predmet su proračuna za konkretni slučaj.

Na priključnoj cevi regulatora nadpritiska br.5 ugrađen je vakuum
ventil br.7 kao obezbeđenje komore za vrenje br.1 od implozije,
pri pražnjenju iste (otakanje mladog vina).

Tokom vrenja došlo je do raslojavanja mase i to:
-na dnu komore za vrenje br.1 u konusu su semenke i ostali talog
-u sredini komore za vrenje je šira-mlado vino
-u gornjoj zoni je klobuk                                                                         

Tako se u komori za prelivanje br.2 nalazi uvek samo
šira- tečna faza sa kvascima koji prelivanjem dolaze
na klobuk i tako je obezbeđen dobar kontakt kvasaca
sa masom čime se vrenje pokreće relativno brzo u celokupnoj
masi već nakon 2-3 okretanja odnosno u roku od 5-6 sati.

Po završenom vrenju, (95-97% šećera prešlo u alkohol),
pritisak u komori za vrenje sporo raste i treba izvršiti
otakanje mladog vina u sud za doviranje.

Nakon otakanja mladog vina, otvaraju se vrata (giljotina)
br.8 vodom ili hidrauličnim cilindrom i komina puni
korito pužnog transportera koji je odnosi u cednicu.
Dakle, nema potrebe za oceđivačem.

 • VAŽNO

Kao što je napred napomenuto, zbog velikog broja prelivanja,
pulpa je potpuno isprana i otakanjem se izvlači visok randman vina.

 • Ostala oprema:
  -br.6 Totalno pražnjenje vinifikatora                                                                              
  -br.9 Pokazivač nivoa-hidrostatički manometar
  -br.10 Termometar
  -br.12 Manloh, u slučaju da se komina ocedi i osuši zbog dugog stajanja,
  treba intervenisati kod pražnjenja
  -br.16 Gasni dom
  Autovinifikator ovakve konstrukcije je bio
  projektovan u preduzeću „INOX“ Bački Petrovac.
  Autor projekta je bio tehnolog dipl.ing.Rade Došlić.
  Seriju ovakvih vinifikatora firma INOX iz Bačkog Petrovca je izgradila i pustila u rad u Suvoj Reci na Kosovu i Metohiji.

Pokazalo se da su vina dobijena na ovaj način imala više bojeninih materija,
više ekstrakta i veći intenzitet boje u odnosu na vina proizvedena na klasičan način.
Treba reći da se u ovakvom vinifikatoru postiže efekat karbonske vinifikacije 
bez obzira što je u pitanju kljuk a nisu cele bobice grožđa.

Cilj ovog mog predstavljanja autovinifikatora jeste da publikujem
ovaj zaista efikasan način vinifikacije koji u našim uslovima
proizvodnje crnih i ružičastih vina može da nađe primenu
zbog svojih velikih prednosti u odnosu na današnje
fermentore(nov naziv za vinifikator), i zainteresujem
potencijalne konstruktore(mašince i tehnologe) da konstruišu
jedan pilot autovinifikator po uzoru na ovaj koji je predstavljen.

U potrazi za tehničkom dokumentacijom kod firmi INOX iz
Bačkog Petrovca, dobio sam odgovor da ista više ne postoji u njihovoj arhivi.

Biću zahvalan i daću sve od sebe da podržim svaku inicijativu
na ostvarenju takvog vinifikatora u praksi jer sam kao enolog
sa više godina iskustva u proizvodnji vina lično upoznao ovakav savjet
autovinifikatora boraveći u Suvoj Reci na Kosovu i Metohiji i uveren
sam u svoju korist u odnosu na današnje uvozne i preskupe fermentore.
Za više informacija kontaktirajte me putem ove forme.

 

 

Autovinifikator

 

 

 

Dali možete da pokrenete kućni posao
sa malim troškovima?

Otvaranje kućnog posla na internetu (online) može biti
puno jeftinije od klasičnog posla (offline)!

Jedna od najvećih prednosti poslovanja na Internetu je nizak ili nikakav
trošak koji je uključen u pokretanje i vođenje posla.
Na primer, uzmite mesto na kojem poslujete; šta je vaša web stranica?
To je vaša internetska trgovina, vaš web šop, popularno rečeno.
Većina web lokacija može biti besplatna za postavljanje od strane
hosting kompanije. Možete ga sami dizajnirati ili imati nekoga da ga
dizajnira za vas, opet besplatno, ako to radite sami. 

Proizvodi za vaše poslovanje mogu se dobiti besplatno iz
različitih partnerskih programa. Ne morate platiti za skladištenje
proizvoda, jer to radi stvarni prodavač
– vi ste samo podružnica za naručivanje. 

Nakon što potencijalni klijent dođe na stranicu prodaje
i obavi kupovinu, prodavac će obraditi ​​plaćanja,
spakovati i otpremiti robu za vas – opet besplatno. 
Plaća vam se provizija od prodaje samo što ste svojim
promocijama doveli prospekte (potencijalne kupce)
do odredišne ​​stranice.

Neke promocije koje pokrenete mogu biti i besplatne.
Na primer, možete pisati članke sa linkovima do
svoje web stranice, o proizvodima i objavljivati ​​ih
u stotinama besplatnih direktorijuma na Internetu.
Članci deluju kao reklama i putem linkova će preusmeriti
potencijalnog kupca na vašu web lokaciju, gde ćete ga vi, zauzvrat,
putem linkova ili banera  usmeriti prema odredišnoj
stranici prodavca – gde se vrši prodaja.
Preglede vaše web  stranice možete dobiti i putem veza
sa drugim web stranicama ili putem svog položaja u pretraživačima.
Sve opet besplatno! Ali imajte na umu da će vam plaćeno
oglašavanje, poput solo oglasa, doneti bolje rezultate.

Šta je affiliate marketing?
Kako se ostvaruje affiliate marketing zarada?
Kako započeti posao sa affiliate marketingom?
Na ova, i mnoga druga pitanja naći ćete odgovor u ovom članku

Definicije pojedinih disciplina za zaradu novca na internetu
teško je izbeći zbog početnika u ovom online poslu.

Najjednostavnije rečeno, affiliate marketing je aranžman
kod koga vam  trgovac, proizvođač ili ugostitelj

plaća određenu proviziju za svaki prodati proizvod koji je
kupljen preko vašeg linka.

Affiliate marketing uglavnom je zastupljen online.
U offline praksi to izgledovako:

Firma koja se bavi proizvodnjom kolača npr.  želi povećati broj potrošača,
a vi ste verovatno probali njihove kolačei i hteli bi ih preporučiti drugima,
što inače činite  u životu i sa drugim proizvodima, ali niko vam  nije
nikad platio ništa za tu preporuku.

Ovoga puta napravite sporazum sa vlasnikom da za svaki vašu prodaju
dobijete određenu proviziju.

Ovo izgleda jednostavno, zar ne?
U online praksi nije baš tako iz razloga što većina ljudi su
prelenji 
i ne trude se da nauče kako da ovladaju disciplinom
kojom bi zaradili novac  internet marketingom.

 Ovo ima za posledicu da velika većina ljudi ne zarađuje na internetu

Šta je najvažnije za uspjeh u affiliate marketingu?
1.- Treba odabrati nišu ili proizvod za koji postoji tražnja
na internetu.
2.- Treba pronaći profitabilan proizvod u niši u kojoj ljudi tragaju za 
rešenjem nekog svog problema ili potrebe.
3.- Potražite koje bi to bile ključne reči za proizvod za kojim postoji
dobra tražnja.

4.- Treba vam web stranica ili blog da bi ste privukli ciljanu publiku
5.- Dovedite promet na vašu web stranicu/blog.
6.- Odmah počnite da gradite email listu čim ste postavili prvih pet
stavki.

Šta je to niša?
Niša podrazumeva skup-oblast srodnih proizvoda i usluga iz svih domena
života i rada ljudi, određene namene, koji mogu rešiti neki problem ljudima
koji tragaju za takvom vrstom proizvoda. 🙂
Tržišna niša, kako je inače zovu, mogu biti razni proizvodi koji služe rešavanju

najrazličitijih problema kod ljudi i njihovih kućnih i drugih ljubimaca.
 Dakle, to mogu biti fizički proizvodi ili usluge, ali mogu
biti i digitalni proizvodi ili usluge. (E-book, online kursevi, softveri i sl.)
Uz pomoć ključnih reči, pronaćićete proizvod koji najviše odgovara
vašoj ciljnoj grupi ljudi koji tragaju za njima jer žele da reše problem
koji ih muči u životu i radu.

Pronalaženje ključnih reči je jedna od najvažnijih
stvari u affiliate marketing poslu.
Nastojte da pronađete dugačke ključne reči (long tail keywords)
sa što manjom konkurencijom…

Ali da ipak postoji određena potražnja za njima
(minimalno 500 pretraga mesečno).

Neki od alata za istraživanje ključnih riječi su Ahrefs ,
SEM Rush , Jaaxy , Long Tail Pro ,
Keyword Tracker (plaćeni), ali imate i
Google Keyword Planner (besplatan).
promovirat ćete proizvode ili napraviti recenziju proizvoda.
A tu je i besplatna Google Chrome ekstenzija “ keywords everywhere“.

Gde ćemo naći proizvode za promociju odnosno pretprodaju?
Većina nas je u potrazi za zaradom online pa smo otuda
u tzv.make money online niši.

Šta to znači? Budući da bez prodaje nema ni zarade,
upućeni smo na affiliate mreže
(platforme ili mreže) koje nude proizvode čijom promocijom možemo zaraditi proviziju.

Clickbank, JVZoo, WarriorPlus ,Shareasale,…Amazon, su među najpoznatije i nude
različite % provizije.

Danas skoro svaki proizvod ima affiliate program tako da možemo naći mnoštvo
digitalnih proizvoda(softvera, online kurseva, e-knjiga i dr. programa) kao i fizičkih
proizvoda različitih namena i u mnogobrojnim Affiliate mrežama i nišama.

 

 

 

Ovde obratite pažnju na sledeće stvari:
Svaka affiliate mreža će vam za svaki proizvod koji izaberete da reklamirate, dati

link za oglašavanje. U samom linku je ugrađen vaš ID broj preko koga affiliate
mreža  prati vašu prodaju odnosno vidi od kog affiliate partnera dolazi prodaja
i tako dobijate vašu proviziju.
Svaka affiliate mreža ima postavljene “kolačiće” na pretraživače gde se otvara vaš link.
To je mali kod koji sadrži vaš ID broj. Ono što je važno jeste trajanje kolačića nakon 
što je neko kliknuo na vaš link.
Ako se ne obavi kupovina u roku trajanja kolačića već posle isteka istog, 
nećete ostvariti proviziju!
Naprimer, Amazon mreža ima kolačiće koji traju 24h dok neke mreže imaju trajanje 
kolačića po 30 pa i 60 dana. Zato, kad birate mrežu uvek obratite pažnju na vreme 
trajanja kolačića!
 
Kako funkcioniše affiliate marketing?
Najpre zatražite od vlasnika proizvoda da vam omogući besplatan pristup.

Pristup možete obezbediti samo ako imate svoj blog odnosno web sajt na kome
ćete promovisati proizvode izabrane kompanije.
U većini slučajeva, ako imate lični blog/web sajt, dobićete besplatni pristup.
Preuzećete proizvod, testirati ga i napraviti recenziju.

Birajte proizvode koji imaju visoku konverziju
Nećete reklamirati proizvode koji imaju malu tražnju.
U tom cilju morate uzeti nešto više vremena da potražite statistiku
prodavca(vendora).
Veoma važan podatak predstavlja Refund rate podatak koji govori o tome
koliki je broj vraćenih primeraka nekog proizvoda prodavcu
od nezadovoljnih kupaca!
Ako ne možete dobiti Refund rate od vendora, to je znak da se to krije i
nemojte uzimati taj proizvod. Gledajte da refund rate ne bude veći od
7-10%.
Nemojte očekivati da ćete brzo zaraditi na proizvodu koga oglašavate.
Kao početnik treba da naučite kako se oglašavaju proizvodi koje izaberete.
Postoji veliki broj platformi za besplatno i plaćeno oglašavanje, kao što su:

EasyHits4U , LeadsLeap , ClickVoyager ,TrafficAdBar,i mnogo drugih.
Registrujte se besplatno i tu ćete moći zaraditi kredite za besplatno oglašavanje!

Treba da pokrenete lični vebsajt/blog

Pokretanje ličnog vebsajt/bloga pomoći će vam da izgradite kredibilitet
i poverenje kod svoje publike jer ćete moći da dajete svoje ocene o proizvodima
koje promovišete i tako lakše obaviti pretprodaju.
Ljudi će vam verovati kada vide da i sami koristite proizvod koji preporučujete.
Time ostvarujete mogućnost da potpuno besplatno konvertujete hladan
promet (nepoznate  ljude) u vruć promet (ljude koji vam veruju).

Kreirali ste vebsajt/blog i sad treba da krenete sa promocijom!
Da bi ste privukli ciljanu publiku na vaš blog, morate da uradite optimizaciju
bloga/sajta da bi ga tražilice(brauzeri) lako našli, morate imati odgovarajući
sadržaj u kome opisujete proizvode koje ćete promovisati.
Najbolje je pisati recenzije za svaki proizvod.
U njima ćete objasniti koje benefite će potencijalni kupci dobiti ukoliko kupe vaš proizvod.
Dakle, ne bi trebalo da se upuštate u affiliate marketing ako niste kreirali vaš
veb sajt/blog.
      Na kraju želim da vam pomognem da zakupite kvalitetan hosting i uz njega
ćete dobiti sve ono što je potrebno da bi ste se uspešno bavili affiliate marketingom
i brže  došli do prvih dopunskih mesečnih prihoda. Dobićete moju kompletnu pomoć
oko konfiguracije i podešavanja vašeg bloga i ostalih podešavanja u affiliate marketingu.
Kliknite
OVDE
      Uz hosting dobićete vrlo kvalitetan email Autoresponder. Više o ovom softveru
pročitajte OVDE

Affiliate marketing

Jim Rohn (1930. – 2009.)jim-rohn

http://www.jimrohn.com/

 Od formalne edukacije možete živjeti, od samoedukacije možete biti bogati.

Jim Rohn je bio poduzetnik, predavač, motivacijski govornik. Od svih stvari koje utječu na nečiju budućnost, najviše je vjerovao u lični rast. Ništa se u stvari, po njemu, ne događa bez ličnog rasta: ni rast profita, ni prodaje, ni rast imovine. 40 godina je obučavao generacije lidera za lični rast i razvoj i bio je čuven po predavanjima iz područja direktne prodaje.

Napisao je više od 25 knjiga, a također je i autor je velikog broja audio i video programa. Za mrežni marketing je rekao:

„Mrežni marketing je veliki val budućnosti. On zauzima mjesto franšize, jer ne zahtjeva veliki početni kapital za prosječnu osobu.”

 Randy Gagerandy-gage

http://www.randygage.com/

Randy Gage je jedan od najuspješnijih lidera mrežnog marketinga. Više od 20 godina pomaže ljudima da pretvore svoja samoograničavajuća vjerovanja u jednostavne načine za ostvarenje vlastitih ciljeva. Zahvaljujući mrežnom marketingu postao je multimilijunaš, konzultant, motivacijski govornik, stručnjak za mrežni marketing, a njegova autorska djela su poznata širom svijeta.

Najpoznatija knjiga mu je „Kako zaraditi najmanje 100.000 $ godišnje u mrežnom marketingu“, a najnovija  knjiga iz 2012. godine je „Risky Is The New Safe“ (Riskantno je Novo Sigurno) i dospjela je na prvo mjesto bestsellera New York Times-a i Wall Street Journal-a.

 „Moja priča o tome kako sam čuo i ušao u mrežni marketing je slična većini priča ostalih ljudi u ovoj industriji. Kada sam počeo proučavati mrežni marketing i usavršavati se, tada su došli rezultati. U ovom poslu Vi ne izgrađujete mrežu, Vi izgrađujete sebe i svoje suradnike/lidere, a oni izgrađuju Vašu mrežu. Samo u poslu mrežnog marketinga možete videti tisuće uspješnih ljudi koji zarađuju novac, a da nemaju skup poslovni prostor, radnike, administraciju, itd. U posljednjih 6 godina izgradio sam tim od 2000 lidera u svojoj strukturi. 

Danas mi moj posao mrežnog marketinga donosi više od 1,5 milijuna dolara rezidualnog pasivnog prihoda godišnje. Mnogi ljudi se plaše mrežnog marketinga, jer misle da je ovo posao prodaje, međutim, mrežni marketing je posao selekcije, odabira pravih ljudi.“

 Robert T. Kiyosakirobert-kiyosaki-quote-300x168

http://www.richdad.com/

 Najbogatiji ljudi tragaju za mrežama i izgrađuju ih, svi ostali traže posao.

Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu koji više ne radi za novac, nego novac radi za njega. Evo što kaže o mrežnom marketingu:

“Kad sam prvi put čuo za mrežni marketing bio sam protiv ovog poslovnog sistema. Kada sam ga bolje proučio, shvatio sam koliko mogućnosti nudi u odnosu na klasične poslove. Mnoge kompanije mrežnog marketinga omogućavaju odličnu obuku i edukaciju svojim suradnicima i pomažu im da steknu potrebne vještine i znanja. Većina škola osposobljava ljude da budu zaposlenici do kraja života, mrežni marketing omogućava da ljudi bez velikog početnog kapitala rade za sebe tako što će pokrenuti vlastiti privatni biznis. Ako ste zabrinuti zbog gubitka posla uslijed otpuštanja radnika ili ako želite ostvariti kontrolu i povećati izvor Vaših prihoda, onda Vama treba biznis 21. stoljeća ”.

“Mrežni marketing omogućava običnim ljudima da bez rizika i sa vrlo malom investicijom izgrade privatni biznis i ostvare visoka primanja”.

Najpoznatije njegove knjige posvećene mrežnom marketingu su: „Poslovna škola“ (Business School) i „Biznis 21. stoljeća“ (The Business Of The 21ST Century)

Ovu knjigu možete preuzeti s ovog sajta i imate priliku da vidite i iskusite prednost i slobodu koja proizlazi iz posjedovanja vlastitog biznisa u mrežnom marketingu.rich-dad

Robert  Kiyosaki i Donald Trump su zajedno napisali knjige: „Zašto želimo da i Vi budete bogati“ (Why We Want You To Te Rich) i „Zašto mi preporučujemo Mrežni Marketing“ (Why We Recommend Network Marketing).

 

 

Sven Goebel

 http://www.svengoebel.info/

sven-goebelDr. Sven Goebel  je doktor znanosti koji je 1992. godine svoju profesiju zamjenio mrežnim marketingom i započeo vlastiti biznis. Danas, 21 godinu poslije, lider je koji zarađuje multimilijunske iznose i svjetski je priznat trener i motivacijski govornik.

 Ja nemam tipičnu priču vezano za način na koji sam ušao u industriju mrežnog marketinga. 1992. godine, nakon što sam postao doktor znanosti, dobijao sam odlične poslovne ponude. Međutim, sve sam ostavio i opredijelio se za slobodu koju mi karijera u network marketingu omogućava. Tada sam odlučio da to i stvorim, ostalo je povijest”.

Donald Trump

http://www.trump.com/

donald-trump-o-mreznom-marketinguPredsjednik SAD-a, milijarder i jedan od najpoznatijih svjetskih biznismena i investitora koji je 2009.  kupio MLM kompaniju sada poznatu pod nazivom The Trump Network. Mrežni marketing je mnogo dobio na značaju ulaskom Donalda Trump-a u ovu industriju.

Što kaže o mrežnom marketingu:

“Mrežni marketing je moćan alat za ljude koji su motivirani da izgrade veliki privatni biznis. Ako ste poduzetničkog duha i ako ste uporni, disciplinirani, fokusirani, onda je mrežni marketing posao za Vas. Budite osoba puna entuzijazma, jer se protiv entuzijazma teško netko može boriti, a zahvaljujući njemu Vi ćete uspjeti.

Često me pitaju da li je mrežni marketing piramida, moj odgovor je da su naše klasične kompanije u stvari piramide, jer imate jednog rukovoditelja na vrhu, a svi ostali su ispod njega. Ne smijete zatvarati oči pred novim stvarima i misliti kako sve znate. Svijet se brzo mijenja, zato morate biti u toku i stalno se razvijati ukoliko želite uspjeti. Jednostavno je glupo zatvarati oči pred novim otkrićima i mogućnostima” .

Prilikom gostovanja u emisiji Davida Lettermana, voditelj ga je pitao što bi uradio kada bi izgubio svoje bogatstvo? Trump je bez oklijevanja odgovorio:

“Pronašao bih jednu dobru kompaniju mrežnog marketinga i pokrenuo sve iz početka”.

Poslije ovog odgovora, gosti u studiju su počeli zviždati i negodovati. Na što im je on samo rekao:  

“E, vidite, upravo zato sam ja tu gore, a vi dolje.”


Paul Zane Pilzerpaul-zane

http://www.paulzanepilzer.com/

“Od svih poslovnih prilika danas, jedna od najvažnijih je mrežni marketing.“

Poznati ekonomist, softverski poduzetnik, savjetnik za privredu američkih predsjednika Bush-a i Reagan-a, profesor na njujorškom sveučilištu, multimilijunaš. Njegove knjige su među najprodavanijim u Americi.

Glavni je urednik SUCCESS magazina. Sa 22 godine postaje najmlađi potpredsjednik City banke.

Što on misli o mrežnom marketingu:

“Mrežni Marketing je poslovna mogućnost otvorena za svaku osobu bez obzira na njeno obrazovanje, trenutne vještine ili materijalno stanje. Nikada prije u povijesti nije bilo ovakve poslovne prilike, sa ovolikim potencijalom, koja pozitivno utječe na živote ljudi. To je najbolji put u maloprodaji koji informira ljude o proizvodima i uslugama koji su im nepoznati da bi na taj način poboljšali svoj život. O tome se zapravo i radi u mrežnom marketingu”.

Bob Proctorbob-proctor-o-mreznom-marketingu

http://proctorgallagherinstitute.com/

Vi ste sposobni da svoj godišnji profit pretvorite u mjesečni i živite životom koji ste samo sanjali, a sve to možete postići kroz mrežni marketing.

Bob Proctor je pisac, govornik, poslovni konzultant i trener osobnog razvoja. Zagovornik je zakona privlačenja i primarni suradnik  u stvaranju New York Times-ovog bestselera i dokumentarnog filma Tajna (The Secret).

Na listi njegovih klijenata su i korporacije: Metropolitan osiguranje, Prudential, Malezija Airlines, Re/Max nekretnine. Autor je poznatog bestsellera “Rođeni ste bogati” i trener grupe Fortune 500. Njegovi poznati seminari koje održava širom svijeta: Formula uspjeha; Kako postići cilj, Izazov za Vaš potencijal; Model za milijun dolara; Drevne tajne prodaje; Zaraditi proviziju; Rođeni ste bogati.

„Ovaj poslovni model ulazi u suvremenu ekonomiju, a plan nagrađivanja koji posjeduje svaka kompanija mrežnog marketinga je najmoralniji plan ikada viđen. Milijuni profesionalaca, kao što sam ja, prigrlili su mrežni marketing i snažno ga promoviraju, a s druge strane, tu su i milijuni onih koji ga ne razumiju. Neobično je, ali istinito, da sve što čovjek ne razumije ima sklonost da kritizira i ismijava.

Ovo je najsofisticiraniji poslovni sistem na svetu, milijuni ljudi rade ovaj posao 15 sati tjedno od kuće i imaju vremena i novca da rade stvari koje su oduvjek željeli raditi. Svoju reputaciju gradim više od 5 desetljeća u ovoj industriji i zato sa entuzijazmom dajem podršku mrežnom marketingu. S obzirom da nas u školi nisu naučili da zaradimo novac, predlažem da otvorite svoj um, promijenite svoje stare navike i paradigme i iskoristite mrežni marketing za ostvarenje vašeg uspjeha.”

Zig Ziglar (1926. – 2012.)zig-ziglar-o-mreznom-marketingu

http://www.ziglar.com/

 U životu možeš dobiti sve što poželiš, ako pomogneš dovoljnom broju ljudi da i oni dobiju ono što žele.

Uspješan poduzetnik i autor svjetskih bestselera. Njegove su knjige prevedene na mnoge svjetske jezike, a jedna od najpoznatijih je „Vidimo se na vrhu“.

„Mrežni marketing, kao posao od kuće, pruža ogromne mogućnosti kao što su: ušteda vremena, manje putovanja, smanjenje troškova, slobodu planiranja i priliku da obitelj odredi svoje prioritete za postizanje postavljenih ciljeva.”

Brian Tracybrian-tracy-o-mreznom-marketingu

http://briantracy.com/

Budućnost mrežnog marketinga je fantastična, ova grana poslovne industrije će nastaviti rasti jer sve bolji ljudi ulaze u ovaj biznis. Mrežni marketing uskoro će postati najpopularniji biznis model na svijetu

 Brian Tracy je poznati stručnjak za razvoj ljudskog potencijala. Napisao je više od 45 knjiga i objavio 350 obrazovnih audio i video programa iz područja marketinga, prodaje, psihologije uspjeha. Među tvrtkama koje je savjetovao (više od 1000) su: IBM, Ford, Xerox, Hewlett Packard i mnoge druge. Na sveučilištu koje je osnovao, obuku je prošlo više od milijun studenata u 46 država.

Što on kaže o mrežnom marketingu:

“Što ako postoji provjeren posao u kome možete kombinirati provjereni uspjeh franšize sa slobodom nezavisnog distributera/suradnika, bez vrtoglave početne investicije. Što ako postoji provjeren sistem koji koriste najveće svjetske tvrtke kao što su IBM, Dell Canada, Coca Cola i dr. Što to ove velike kompanije znaju o poslovnim trendovima, a Vi možda ne?

E vidite, velike i male kompanije su shvatile da je najbolji, najefikasniji način plasiranja proizvoda na tržište putem nezavisnih suradnika. Umjesto trošenja milijuna dolara na reklamiranje, distribuciju, ove kompanije taj novac troše za financiranje suradnika i te tvrtke ne zapošljavaju ljude na osnovu njihove diplome i tehnološkog znanja, kao suradnik ovih kompanija Vi preporučujete njihove proizvode i za to dobijate provizije.

Nema potrebe da izmišljate “kotač”, nego koristite već uhodani sistem koji se zove prodaja putem preporuke, preporuka od usta do usta odnosno mrežni marketing. Shvatili Vi to ili ne, Vi ste već u ovakvom sistemu, samo što je velika vjerojatnost da niste plaćeni za to još. Ovdje nije stvar u prodaji nego u prenošenju informacija, za to vas plaćaju – to je mrežni marketing“.

Treba li išta dodati na kraju…

Još je mnogo onih koji su postigli uspjeh i trebalo bi mi puno više prostora od ovog članka kada bi ih htio sve nabrojati. No, u svakom slučaju vjerujem da će vam ovaj članak biti koristan ukoliko vam netko počne “pametovati” o mrežnom marketingu.

Jer vjerujem da, ako se bavite, ili namjeravate baviti ovom predivnom industrijom, da ste donijeli najbolju odluku u životu. No, neće vas svi shvatiti jer imaju određene predrasude i neznanja (pogotovo na ovim našim prostorima).

Mnogo puta ćete voditi ovakav razgovor (pogledaj video):

(stavio sam i prijevod na naš jezik pa ako ne vidite titlove, stisnite (cc) dolje u alatnoj traci videa)

 

Šta uspešni ljudi misle o Mrežnom marketingu

 

Poslovne tajne koje morate znati!

Ovo istorijsko iskustvo će vam pomoći
da razumete internet poslovne tajne.
Ako ste vlasnik nekog biznisa na internetu
ili imate vaš blog, ovo je  informacija koju
morate ozbiljno shvatiti,
a ja se veoma radujem zbog činjenice da ću
podeliti sa vama stvari koje niste možda
nigde pročitati.
Na internetu se danas preselila celokupna razmena i komunikacija ponude i potražnje.
Zato je potrebno da ovladamo svim veštinama i znanjima o načinima
pronalaženja zainteresovanih kupaca za proizvode koje imamo da im ponudimo.
Takođe je važno naučiti kako da proizvod koji prodamo i naplatimo po najboljoj mogućoj ceni.
Dakle, naučićemo koji su to internet alati kojima ćemo ostvariti prodaju naših proizvoda.

Imam u vidu i početnike koji će uz malo truda naučiti da izgrade svoj internet posao koristeći saznanje koje iznosim ovde. Zato čitajte, učite i primenjujte ovo što budete naučili.

Verujem da ste čitali o velikoj Zlatnoj groznici oko 1800. god. u Americi.
Sjatili se bili kopači zlata sa svih meridijana i
nastala je bila opšta pomama za iskopavanjem zlata.
Ali, gle čuda, nisu se obogatili kopači (rudari) zlata.
Obogatili su se trgovci koji su im pružali razne usluge i alate,
kao i mašine kojima su unapređivali tehniku kopanja zlata.
Na kraju se ispostavilo da nije bilo toliko mnogo zlata koliko
se predpostavljalo.

    Gospodin Levi Strauss stigao je iz Nemačke
i prodao im je spas, najnepoderljivija odela od džinsa,
svim rudnicima.
Tako je San Francisko i šire, postalo carstvo Leviovih
farmerica koje se i danas nose širom sveta.

Dva gospodina po imenu Henry Wells i Villiam Fargo
postavili su bankarski ured u San Franciscu kako bi poslužili rudarima -i to kao
Wells Fargo. Danas znamo da je to jedna od najvećih banaka u Velikoj Britaniji.

 Pre nego što je John Studebaker
izgradio svoju automobilsku fabriku, pogodite šta
– proizvodio je i prodavao kolica rudarima,
a svakako je zaradio više novca od onih koji su
koristili kolica da iskopaju zlato.

Postoji još mnogo primera …

Pređašnje spoznaje su me inspirisale da počnem da razmišljam svojom glavom,
a takođe verujem da ćete čitajući ovaj tekst i vi shvatiti u čemu je poenta.
Shvatio sam da na Internetu najbolje zarađuju oni koji prodaju
alate za zaradu novca (kopanje zlata). Slično tome,
reći ću vam i ovo, ako ste umorni od pokušaja da
poslujete tako da se stalno pridružujete kompanijama
Multi Lavel Marketinga (MLM), ako ste umorni od gledanja
kako kompanije nestaju nakon nekoliko godina ili meseci ili
vidite da menjaju svoj plan naknade da bi vam ostali više
novaca dužni nego što vam plaćaju, tada AllInOneProfits
ima
odlična rešenja za vas!

AllInOneProfits je upravo kompanija koja je ponudila sve potrebne
alate za pokretanje bilo kog posla na internetu i sve to na jednom mestu.
To vam je kao da ste otvorili sopstveni servis i u njemu imate sve
univerzalne alate s kojima možete napraviti sve što zamislite na internetu.
Takođe, sve ove alate možete preporučiti vašim prijateljima i
da vam AllInOneProfits kompanija plati za to što su vaši
prijatelji kupili ove alate po vašoj preporuci.

Znam, reći ćete, uobičajan Affiliate marketing.
Nije, ovde stičete trajne ponavljajuće(pasivne) mesečne prihode.
Šta su to pasivni prihodi?

To su prihodi koje ćete steći od svake prodaje AllInOneProfits alata
od svakog kupca kome ste ih prodali sve dotle dok ih vaš kupac
plaća mesečno, a plaćaće ih jer su mu neophodni non-stop kao i
nternet marketaru koji želi da izgradi svoj internet biznis. 

Za razliku od Affiliate marketinga gde morate iznova preporučivati
i prodati neki novi proizvod i dobiti zaradu, u AllInOneProfits
ste plaćeni prodajom istih alata neograničen broj puta.
Koliko god puta prodali ovaj komplet alata, toliko ćete puta
biti plaćeni po punoj ceni. Kako ćete to uraditi?
Pa, upravo koristeći ove iste AllInOneProfits alate.
Kada vaši kupci vide da vi koristite upravo alate koje preporučujute njima,
neće imati dilema u donošenju odluke da ih od vas kupe.

AllInOneProfits kompanija, osim odličnih alata za Internet marketing,
istovremeno vam pruža  jedinstven kompenzacioni plan zarade
ozbiljnog novca
gde ste u prilici da dodatno zarađujete
Pasivne prihode od svakog vašeg člana koji se učlanio
preko vaše preporuke i kupio ovaj alat. I ovde vam kompanija
AllInOneProfits isplaćuje 100% provizije. 

Ako ste umorni od kopanja  MLM zlata, vidite mudrost u prodaji
softvera i imate jaku radnu etiku, predanost i fokus
– onda dobrodošli na AllInOneProfits  koji vam daje
beskrajne mogućnosti za postizanje bilo kog nivoa
finansijskog uspeha koji želite u svom životu.

Sve počinje sa idejom

Počnite sa idejom! Ideja je materijalna stvar kao što
smo prethodno videli primere! Neko to može osporiti,
ali niko ne poriče da bukvalno sve oko nas stvara čovek.
I pre nego što nešto uradimo, uvek mislimo,
zamišljamo šta želimo da postignemo i koje rezultate treba da postignemo.
Svet oko nas se promenio zato što je nekom pojedincu nešto palo na um.
Zato vam nudimo da razmislite o tome da možete  dobiti pasivni prihod,
koji vam niko ne oduzima. Možete ga čak i preneti svojoj deci,
unucima ili nekom drugom.

Važno je shvatiti da možete zaraditi mnogo novca samo u mrežama.
Možete ga nazvati na način na koji želite: višerazinski marketing,
mrežni marketing, struktura preporuke ili preporučeni posao.
Nije važno. Novac je uvek tamo gde je mnogo ljudi.
Primera radi: 

Dali sumnjate da benzinske stanice,
supermarketi ili vlasnici mreža za brzu hranu
zarađuju mnogo novca?
Mi ne! Svi bogati ljudi imaju jednu zajedničku stvar
– shvatili su da moraju povećati svoj kapacitet prodaje,
a ne broj svojih prodajnih mesta,
već broj ljudi u njihovoj mreži-distrbutera, razvijajući mrežu.
Mreža – to je upravo ono što trebate!
Samo pogledajte pažljivo svet oko nas.
Sve uspešne firme su mreže u jednom ili drugom obliku.

Na primer:

 1. Microsoft – mreža za prodaju softvera;
 2. Facebook i VKontakte – društvene mreže;
 3. Auchan , Metro , Spar i ostali hipermarketi – trgovinske mreže;
 4. Sve velike benzinske i benzinske stanice u vašem regionu su takođe mreže.

Šta zapravo imaju zajedničko? 

Svi oni prodaju male količine, ali mnogim ljudima,
jer obični ljudi ne mogu priuštiti kupovinu velikih
količina skupe robe kako bi prodavcu doneli željeni prihod,
dok velike grupe ljudi to mogu učiniti.
Zato morate shvatiti da je veliki novac samo
na mestima gdje je puno ljudi.
Stoga, ako želite da zaradite ozbiljan novac,
morate da kreirate svoju mrežu.

Samo odgovorite na jedno pitanje: Imate li ikakvu šansu da izgradite
bar jednu Benzinsku stanicu ili supermarket, a kamoli mrežu?
U većini slučajeva odgovor je jasan i to NE!
Gradeći svoju imejl listu na ispravan način uz mali trud,
dobićete osiguran pasivni prihod, koji će vam biti plaćen na realnoj osnovi.
Ako to ne učinite, ne možete ostvariti neku značajnu zaradu na internetu!
Dali ste se nekad zapitali: zašto ja još uvek nemam svoju email listu?
Tu smo došli do glavne spoznaje, a to je,
ne možemo izgraditi svoju mrežu ako prethodno nismo izgradili našu email listu!!!

Drago mi je što ste do sad pročitali ovo!

Sada kada imate ova saznanja, počnite razmišljati svojom glavom
kao što sam ja i ponovo razmislite o svom poslu.
 
Molim vas, ovo nije poziv za otkazivanje trenutnog
MLM biznisa u kome već radite, ali informacije koje ste stekli ovde,
učiniće vas još uspešnijim u vašoj kompaniji ili u bilo
kojem poslovanju s kojim se možda borite za izgradnju vašeg biznisa,
samo preduzmite akcije sa stečenim znanjem. 
Počnite da gradite EMAIL listu! O izgradnji email liste, u narednim člancima
Ako želite više informacija o izgradnji Vašeg uspešnog online biznisa s nama,
popunite formu sa desne strane i odmah ćete dobiti POKLON e-knjigu
u kojoj ćete saznati suštinu online zarade,
kao i besplatne savete za kreiranje
Email Marketing sistema
o zaradi novca na internetu.

 

Email marketing

     Da bi smo bili sigurni u ono što radimo, moramo koristiti određena pomagala. U vinarstvu se koristi mnoštvo instrumenata, mernih aparata i ostalih pomagala, a sve u cilju objektivne procene o tome kad i kako postupati sa grožđem i vinom. U ovom članku ćemo se bliže upoznati sa osnovnim pomagalima počev od vinograda.

ŠIROMETAR (ŠIROMER, MOŠTOMER)

Širometar (moštomer) je sprava koja se koristi za određivanje količine (procenata) šećera u širi (moštu). Radi na principu razlike između  gustine šire i gustine destilisane vode. Postoje dve vrste širometara zavisno od sklale koja se primenjuje za određivanje procenta šećera. To su: širometar po BABO-u i širometar po OECHSLE-u (Ekslov širometar).

Širometar po po BABO-u ili Klosternojbergova vaga za širu je sprava koja pokazuje težinske procente šećera u širi. Očitana vrednost pokazuje koliko kilograma šećera ima u 100 kg šire.

Širometar po OECHSLE-u je sprava koje pokazuje specifičnu težinu šire, odnosno koliko je 1 litar šire teži od 1 litre destilisane vode.

Tačno merenje količine šećera u širi je neophodno za praćenje stepena zrelosti grožđa i određivanje početka berbe. Desetak dana pre predviđene berbe možete početi sa prvim merenjima količine šećera u grožđu. Sa raznih delova vinograda naberite 2-3 kilograma grožđa, iscedite širu, procedite kroz gazu i izmerite količinu šećera. Postupak treba ponoviti još nekoliko puta (svakog trećeg dana) i kada udeo šećera u širi prestane da raste došlo je vreme za berbu. Uz pomoć širometra na osnovu količine šećera u širi, možete približno da predvidite zapreminski udeo alkohola u budućem vinu. Ova merenja su neophodna u proizvodnji vina. Naime u godinama kada nema dovoljno sunčanih dana grožđe ne može postići dovoljan postotak šećera. U tom slučaju prema zakonu o vinu, dozvoljeno je zaslađivanje šire šećerom. Najveća dozvoljena količina šećera je 3-4 kg na 100 litara šire. Obično se šira zaslađuje do 18% šećera.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe širometar i menzuru dobro oprati toplom vodom i osušiti čistom mekom krpom. Vrlo je važno da širometar bude čist. Ostaci osušenog  šećera na širometru menjaju njegovu težinu i utiču na tačnost merenja.

Pre meranja širometrom, procedite širu kroz gazu kako bi se odstranila nečistoća koja utiče na gustinu šire.

Sipajte uzorak šire u menzuru, poklopite otvoreni deo menzure i nekoliko puta je protresite da se tečnost dobro izmeša. Sačekajte da se šira izbistri.

Suv širometar polako spustite u tečnost držeći ga za uži kraj. Širometar mora slobodno da pliva u menzuri (ne sme da dodiruje dno ili zidove posude).  Sačekajte da se on potpuno umiri (na zidovima širometra ne bi smelo biti mehurića vazduha).

Na skali očitajte izmerenu vrednost. Pri očitavanju vrednosti linija oka mora biti u nivou površine tečnosti.

Kod širometra po BABO-u se očitava vrednost u procentima šećera (na skali 4 – 32) ili na drugoj skali približni zapreminski procenat alkohola u budućem vinu (skala 6-16 vol.%).

Kod širometra po OECHSLE-u očitava se vrednost u Oechsleovim stepenima (°Oe) na skali 0 – 130°Oe ili na drugoj skali približni zapreminski procenat alkohola u budućem vinu (skala 6 – 16 vol.%).

Količinu šećera možemo izračunati i prema Oechsleovoj formuli na sledeći način:

(°Oe x 0.266 ) – 3 = šećer (kg) / 100 lit šire

Napomena: Širometar je baždaren na  temperaturu od 20°C, pa je merenje potrebno vršiti na toj temperaturi šire. Ukoliko temperatura šire odstupa od 20°C, vrši se korekcija na način kako je objašnjeno u daljem tekstu dole.

Širometar orijentacioni (bez termometra) ne može da izmeri temperaturu šire, pa je zbog toga potrebno da se temperatura odredi pomoću neke druge sprave. Najčešće se u tu svrhu koristi termometar za merenje temperature tečnosti koji mora da bude uronjen u tečnost do srednine menzure najmanje dva-tri minuta da bi pokazao tačnu temperaturu. Kod ovog širometra precizne vrednosti se količine šećera se  dobijaju jedino ako je temperatura šire 20°C. Ako dođe do odstupanja od ove temperature širometar orijentacioni će pokazati samo približne orijentacione vrednosti.

Širometar sa termometrom pored količine šećera u širi tačno određuje i temperaturu šire. Istovremeno sa merenjem količine šečera u širi meri se i njena temperatura.  Termometar širometra je duboko uronjen u širu, te  pokazuje tačnu temperaturu šire nezavisno o temperaturi okoline.

Širometar sa termometrom je baždaren na temperaturu od 20°C i ako dođe do odstupanja da bi se dobile precizne vrednosti potrebno je izvršiti korekciju. Korekcija se vrši uz pomoć tablice koja dolazi uz širometar.

Korekciju je koguće izvršiti i računski putem na sledeći način:

Širometar po BABO-u

Za svakih 2,5°C iznad 20°C, očitanoj vrednosti dodaje se 0,1 % šećera
Zasvakih 2,5°C ispod 20°C od očitane vrednosti se oduzima se se 0,1 % šećera.

Širometar po OECHSLE-u

Za svaki °C iznad 20°C, očitanoj vrednosti  dodaje se 0,2 °Oe
Za svaki °C ispod 20°C od očitane vrijednosti oduzima se 0,2 °Oe.

Održavanje:  Nakon upotrebe operite širometar toplom vodom i osušite ga čistom mekom krpom.

REFRAKTOMETAR

Refraktometrom se meri suva materija u soku(širi) direkno iz bobice grožđa. Ovaj instrument služi vinogradarima da prate rast sadržaja šećera u grožđu i time utvrde momenat berbe za dotičnu sortu.
Obično ima 2 skale, jedna sa % suve materije a druga naspram nje, sa % šećera u širi. Takođe, postoje obračunske tablice koje se isporučuju uz refraktometar gde se uzima u obračun temperatura šire pri merenju.

NE BERITE GROŽĐE PRERANO!

Ako se grožđe rano bere, ono ne samo da neće imati dovoljno šećera, nego će sadržavati i previše kiseline. U nezrelom grožđu ima previše jabučne kiseline koja vinu daje opori ukus. Oduzimanje kiseline u vinu nije jednostavan posao, zbog toga je potrebno vino kontrolisati, određivati sadržaj kiselina, kao i sadržaj sredstava kojim će se vino otkiseliti. Za to jepotrebna laboratorija i rad stručnjaka – enologa. Ako je šira prekisela, onda  treba izvršiti prvo pretakanje nešto kasnije, jer pod uticajem izvesnih bakterija jabučna kiselina prelazi u mlečnu, koja je manje kisela. Dakle, bolje je da se ovim prirodnim načinom smanji sadržaj kiselina, nego da se to radi pomoću hemikalija. Ako imamo neku količinu prekiselog vina, to vino  se može pomešati s drugim, manje kiselim vinom, ali koje ima veći sadržaj alkohola. No, u ovom slučaju treba napraviti oglede u malom i kad se vidi koji odnos odgovara, onda se vina mešaju.

 

KAKO OCENITI KRAJ FERMENTACIJE U ŠIRI OD GROŽĐA ILI U KOMINAMA OD GROŽĐA I DRUGIH VOĆNIH VRSTA

Indikator vrenja šire ili komine je sprava (specijalni širometar) kojom se određuje završetak vrenja šire ili voćne komine.

Kraj fermentacije se takođe utvrđuje širomerom, kao i sadržaj šećera u širi od grožđa ili soka ostalih voćnih vrsta. Razlika je u skalama na širomeru. Indikator vrenja ima skalu od 0-40°Oe dok širomer ima skalu od 0-130°Oe ( Ekslovi stepeni ) i manje je precizan za određivanje kraja fermentacije.

Kako bi započeli pečenje rakije neophodno je da sav šećer u komini prevri u alkohol. Ako šećer nije prevrio dobiće se manje rakije. Naučna ispitivanja su pokazala da trenutak destilacije prevrele voćne komine značajno utiče na kvalitet rakije. Rakije od kasnije destiliranih komine imale su lošiji hemijski sastav i ocenjene su nižim ocenama ukusa od rakija kod kojih je komina destilirana odmah po završetku alkoholnog vrenja.
Da bi se poboljšao kvalitet rakije neophodno pravilno odrediti završetak vrenja voćne komine.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe indikator vrenja i menzuru dobro oprati toplom vodom i osušiti čistom mekom krpom.  Vrlo je važno da indikator bude čist jer ostaci osušenog alkohola i šećera utiču na tačnost merenja.

Promešati kominu u posudi, uzeti količinu tečnosti oko 1 litar mutne da bi dobili oko 1/2 litra bistre  i procediti je da bi se odvojili čvrsti delovi i grube čestice iz tečnosti. Proceđenu tečnost dobro promućkati da se ona oslobodi ugljen-dioksida (Mućkanjem tečnosti se stvara pena i oslobađaju se mehurići gasa).

Tečnost polako uliti u menzuru od 500 ml.

Suv indikator polako spustite u tečnost držeći ga za uži kraj. Indikator mora slobodno da pliva u menzuri, ne sme da dodiruje dno ili zidove. Sačekajte da se tečnost potpuno umiri (na zidovima indikatora ne sme da bude mehurića vazduha).

Na skali očitati vrednost šećera u Oechsle-ovim stepenima (skala 0-40 oOe). Pri očitavanju vrednosti linija oka mora biti u nivou površine tečnosti.

Napomena: Indikator vrenja komine je baždaren na temperaturu od 20oC, pa merenje treba da se vrši na toj temperaturi tečnosti. U slučaju odstupanja od ove temperature potebno je izvršiti korekciju na sledeći način:

za svaki 1°C iznad 20°C vrednosti dodaje se 0,2 °Oe

za svaki 1°C iznad 20°C od očitane vrednosti oduzima se 0,2 °Oe

Vrenje komine je završeno ako se vrednosti nalaze u sledećim intervalima:

šira od grožđa                 4-10°Oe

jabuka                            4-12 °Oe

kruška                             6-16 °Oe

kruška vilijams            10-16 °Oe

trešnja                           12-20 °Oe

šljiva                              16-20 °Oe

malina                              4-8 °Oe

Indikator vrenja komine radi na principu razlike između gustine tečnosti koju merimo i gustine destilisane  vode na određenoj temperaturi, a pošto se gustina komine različitih sorti istog voća mogu znatno da razlikuju, nisu presudne očitane vrednosti na indikatoru, nego što se očitana vrednost prestala smanjivati.

   Vrenje je završeno kada je očitana vrednost jednaka kod najmanje dva merenja u razmaku od nekoliko dana. Nakon što se grožđe ili voće izmulja(usitni) i spremi u posudu za vrenje, potrebno je vršiti merenja svakog dana i beležiti očitane rezultate. Komina će biti sve ređa, šećer će se pretvarati u alkohol, a očitane vrednosti će se svakodnevno smanjivati. Kada se očitana vrenost ne menja nakon nekoliko merenja, znači da je celokupan šećer prevreo u alkohol i da je vrenje završeno.

Održavanje:  Nakon upotrebe indikator vrenja operite toplom vodom i osušite ga čistom mekom krpom.

Merni instrumenti

 

                                  UMESTO PREDGOVORA

Danas čak nije dovoljno da samo u jednoj oblasti budete stručni i tu usmerite svoju karijeru, već se stvaraju „hibridne“ profesije koje spajaju po nekoliko veština.

Tako sam ja osetio potrebu da spojim svoje poznavanje online poslovanja sa mojim profesionalnim zanimanjem i na ovaj način dam svoj doprinos svima koji su zainteresovani za Enologiju- Nauku o vinovoj lozi i vinu.

Kao i u svim oblastima života i rada, tako i u Enologiji se svakodnevno otkrivaju nova tehnološko-enološka rešenja koje  treba usvajati i primeniti u praksi jer je to jedini način da održite korak sa narastajućom kokurencijom i izazovima tržišta. Serijal nema za cilj dublje ulaženje u ovu materiju jer za to postoji unverzitetska literatura. Nastojaću da ovde izdvojim najnovija dostignuća u enologiji iz teorije i prakse.


UVOD 

      Serijal je namenjen svima onima koji zele da proizvedu bar 1000 L vina

  Vrhunsko vino nije lako proizvesti, ali je jednostavno nauciti. Kako? Uovom serijalu cete dobiti nekoliko saveta u pogledu obavezne primene operacija pre nego sto ste resili da proizvedete vase vino. Nastojte da  se uvek drzite ovih saveta :

1.-Koristite zrelo i zdravo grozdje .Svaka sorta ima svoju tehnolosku zrelost i to treba postovati. Nedozrelo grozdje kao i prezrelo, nece dati vino sa bojom,mirisom i ukusom svojstveno toj sorti.

2.-Koristite muljace sa odvajacem peteljki. Obavezno dodajte vinobran odmah u kljuk prilikom muljanja grozdja, bez obzira sto vam je grozdje zdravo.

Vazna novina u proizvodnji vina, je:

Upotreba enzima u vinarstvu. Sta su to enzimi (fermenti)? To su prirodni bio katalizatori koji pomazu boljem izdvajanju sortnih sastojaka iz grozdja karakteristicnih za upotrebljenu sortu grozdja. Oni oslobdjaju maskirane sastojke koji daju vinu : intenzivniji miris, jacu boju i jak buke kasnije u fazi sazrevanja vina. Postoje na nasem trzistu enzimi za sve vrste vina, nisu skupi i malo se doziraju odmah nakon muljanja grozdja u hladan kljuk. Za vase vrhunsko vino obavezno koristite enzime.

3.-VINOBRAN je  najbolje dodati jos u grozdje pre neposrednog muljanja i to rastvorenog u vodi pomocu prskalice. Kolicina vinobrana se krece od 5-10 gr na 100 kg grozdja, za zdravo grozdje je dovoljno 5 gr. na 100 kg grozdja. Vinobran ima ulogu i u alkoholnoj fermentaciji a ne samo da stiti siru od oksidacije. On je taj koji sprecava razvoj nepozeljnih kvasaca  koji dolaze sa grozdjem, a omogucava rad selekcionisanim kvascima u kljuku i siri u toku vrenja. Takodje sprecava razvoj bakterija koje mogu uzrokovati ukus i miris na kiselo i izvetrelo vino.

4.- BELI KLJUK, ostavite oko 24 sata zajedno sa sirom da bi se izdvojili sortni sastojci iz pokozice (maceracija). Zasto? Zato sto samotok (sira koja odmah otice iz kljuka), nece sadrzati sve sastojke karakteristicne za sortu a samim tim ni buduce vino. Ovo narocito vazi za visokokvalitetne sorte grozdja.

5.- ROZE KLJUK, dakle kljuk namenjen za proizvodnju roze vina, treba ostaviti da u njemu tece maceracija do potrebne boje karakteristicne za vino roze. Nemojte proizvoditi roze vino mesanjem belih i crnih sorti u nekom odnosu. Kvalitetan roze se dobija iskljucivo od crnih sorti(game,crni burgundac,merlo,vranac i sl.)

 

Najlepšu odu o vinu ispevao je arabljanin Oman Ben Faredi : Ničeg pre vina ne bi, niti će ičeg posle vina biti, praotac ljudi se posle vina rodi, a vino samo iz sebe ishodi, čistije od sveg.”

6.- CRNI KLJUK, smestite u sud za fermentaciju (fermentor), najbolje od inoksa i sa mogucnoscu potapanja kljuka u toku fermentacije. Ne zaboravite da sud mora imati na vrhu odvod ugljen dioksida koji se stvara u toku vrenja.

7.-FERMENTACIJA je najvaznija faza u nastajanju novog vina. Mnogo gresaka se tu napravi i njih je tesko kasnije ispraviti. Ovde takodje treba postovati dosadasnja iskustva a i nova iskustva u proizvodnji vrhunskih vina. Obratite paznju na sledece:

8.-Obavezno koristite selekcionisani kvasac, danas to nije skupo, ima ga kod nas i veoma je vazna njegova upotreba.

9.-Vrenje kljuka i sire u sudovima je proces koji se mora odvijati bez kiseonika. Morate obezbediti sudove sa vrenjacama koje ispustaju ugljen dioksid iz suda a sprecavaju ulazak kiseonika. U narednim clancima cemo to detaljnije objasniti.

Ovo bi bile uvodne napomene i saveti kojih se treba pridrzavati. U narednim clancima cu konkretnije objasniti svaku fazu proizvodnje vaseg vrhunskog vina. Za vise informacija mozete me kontaktirati putem forme Kontakt na ovom vebsajtu.

Na kraju ovog uvoda, evo par adresa gde se mozete snabdeti sa svim  vinarskim potrebstinama :
http://www.revin.co.rs/
http://www.enovitis.net/
https://migros.rs/

Znam da je ova materija opsirna i da je u njoj mnogo nepoznanica, zato slobodno mi posaljite pitanja, sigurno cu vam odgovoriti cim budem procitao vase pitanje.

Živeli, podelite ovaj članak sa Vašim prijateljima

Kako proizvesti vrhunska vina